Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pn. "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą"


 1. Uchwała nr 5059/ 2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. ”Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” - pobierz
 2. Ogłoszenie - pobierz
 3. Formularz oferty realizacji zadania publicznego - pobierz
 4. Wzór oświadczenia o zgodności składanej oferty z ofertą wygenerowaną przy wykorzystaniu „Generatora Ofert i Sprawozdań” - pobierz
 5. Wzór oświadczenia o braku zaległych zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym - pobierz
 6. Wzór oświadczenia ws. tytułu prawnego do nieruchomości - pobierz
 7. Wzór oświadczenia ws. zgody na realizację zadania - pobierz
 8. Wzór oświadczenia ws. zgodności z przepisami prawa zadania dotyczącego zagospodarowania przestrzeni publicznej - pobierz
 9. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego - pobierz
 10. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego - pobierz
 11. Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego - pobierz
 12. Wzór oświadczenia wolontariusza (propozycja wzoru) - pobierz
 13. Wzór ewidencji czasu pracy członków organizacji pozarządowej (propozycja wzoru) - pobierz
 14. Logo programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” - pobierz (png, cdr)
 15. Wyjaśnienia do formularza oferty - pobierz
pdf    drukuj    drukuj