Ogłoszenie otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" celem wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich


 1. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z uzasadnieniem - pobierz
 2. Ogłoszenie konkursowe - pobierz
 3. Formularz oferty - pobierz
 4. Wzór oświadczenia o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym - pobierz
 5. Wzór oświadczenia ws. tytułu prawnego do nieruchomości - pobierz
 6. Wzór oświadczenia ws. zgody na realizację zadania - pobierz
 7. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania - pobierz
 8. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania - pobierz
 9. Formularz sprawozdania - pobierz
 10. Wzór oświadczenia wolontariusza (propozycja wzoru) - pobierz
 11. Wzór ewidencji czasu pracy członków organizacji pozarządowej (propozycja wzoru) - pobierz
 12. Wyjaśnienia do formularza oferty - pobierz
pdf    drukuj    drukuj