Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w roku 2017


Uchwała ZWW w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - pobierz
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - pobierz
Oferta realizacji zadania publicznego - pobierz
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - pobierz
Umowa o realizację zadania publicznego - pobierz
Wzór ewidencji czasu pracy członków organizacji pozarządowej (propozycja wzoru) - pobierz
Wzór oświadczenia o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa - pobierz
Wzór oświadczenia wolontariusza (propozycja wzoru) - pobierz
Harmonogram realizacji zadania publicznego - pobierz
Przewidywana kalkulacja kosztów - pobierz

pdf    drukuj    drukuj