Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w roku 2016


Uchwała ZWW w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert - pobierz
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - pobierz
Formularz oferty - pobierz
Formularz sprawozdania - pobierz
Wzór ewidencji czasu pracy członków organizacji pozarządowej (propozycja wzoru) - pobierz
Wzór oświadczenia o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym - pobierz
Wzór oświadczenia wolontariusza (propozycja wzoru) - pobierz
Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego - pobierz
Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego - pobierz

pdf    drukuj    drukuj