Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich w roku 2015 pn. Festiwal Wielkopolski smak i tradycja


  1. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1132/2015 z dnia 8 października 2015 roku wraz z uzasadnieniem - pobierz
  2. Ogłoszenie konkursowe - pobierz
  3. Formularz oferty - pobierz
  4. Wzór oświadczenia o braku zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym - pobierz
  5. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania - pobierz
  6. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania - pobierz 
  7. Formularz sprawozdania - pobierz
  8. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej - pobierz
  9. Propozycja wzoru - oświadczenia wolontariusza - pobierz
  10. Propozycja wzoru – ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej - pobierz
pdf    drukuj    drukuj