Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego


pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej"

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej” - pobierz
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - załącznik do uchwały - pobierz
Formularz oferty realizacji zadania publicznego - pobierz
Oświadczenie wolontariusza, propozycja wzoru - pobierz
Oświadczenie ws. braku zaległych zobowiazań publiczno-prawnych - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - pobierz

pdf    drukuj    drukuj