Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2019 roku


 1. Uchwała Nr 1279/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 września 2019 roku - pobierz
 2. Załącznik do uchwały – ogłoszenie konkursowe - pobierz
 3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego/oferty wspólnej realizacji zadania publicznego - pobierz
 4. Wzór aktualizacji harmonogramu realizacji zadania publicznego - pobierz
 5. Wzór aktualizacji przewidywanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego - pobierz
 6. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - pobierz
 7. Instrukcja opisu faktur i rachunków - pobierz
 8. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
 9. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz
 10. Oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego, NIP i REGON - pobierz
 11. Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz
 12. Oświadczenie o zapoznaniu się z przetwarzaniem danych osobowych - pobierz
pdf    drukuj    drukuj