Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku


Uchwała Nr 5709/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2018 roku - pobierz
Wzór oferty realizacji zadania publicznego/oferty wspólnej realizacji zadania publicznego - pobierz
Harmonogram realizacji zadania publicznego - pobierz
Przewidywana kalkulacja kosztów - pobierz
Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz

pdf    drukuj    drukuj