Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku


Uchwała Nr 4885/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2018 roku - pobierz
Załącznik do Uchwały - ogłoszenie - pobierz
Oferta realizacji zadania publicznego/Oferta wspólna realizacji zadania publicznego - pobierz
Harmonogram realizacji zadania publicznego - pobierz
Przewidywana kalkulacja kosztów - pobierz
Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz
Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz

pdf    drukuj    drukuj