Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w 2017 roku


Uchwała Nr 4316 /2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2017 roku z załącznikami - pobierz
Załącznik do Uchwały - ogłoszenie - pobierz
Oferta realizacji zadania publicznego/Oferta wspólna realizacji zadania publicznego - pobierz
Harmonogram realizacji zadania publicznego - pobierz
Przewidywana kalkulacja kosztów - pobierz
Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz
Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz

pdf    drukuj    drukuj