Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w latach 2019 – 2023 (projekty)


Uchwała wraz z uzasadnieniem - kultura fizyczna 2019 - 2023 - projekty - pobierz
Załącznik - kultura fizyczna 2019 - 2023 - projekty - pobierz

  1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2019 - pobierz
  2. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2019 - pobierz
  3. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych 2019 - pobierz
  4. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2019 - pobierz
  5. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2019 (wzór 1) - pobierz
  6. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2019 (wzór 2) - pobierz
  7. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
  8. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
  9. Regulamin Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie - pobierz
pdf    drukuj    drukuj