Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019-2023


Uchwała Nr 218/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 stycznia 2019 roku i treść ogłoszenia - pobierz
Wzór oferty realizacji zadania publicznego/oferty wspólnej realizacji zadania publicznego - pobierz
Wzór aktualizacji harmonogramu realizacji zadania publicznego - pobierz
Wzór aktualizacji przewidywanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego - pobierz
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - pobierz
Instrukcja opisu faktur i rachunków - pobierz
Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz
Oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego, NIP i REGON - pobierz
Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz
Oświadczenie o zapoznaniu się z przetwarzaniem danych osobowych - pobierz

pdf    drukuj    drukuj