trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmacniania kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019-2023

  Uchwała Nr 218/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 stycznia 2019 roku i treść ogłoszenia - pobierz
  Wzór oferty realizacji zadania publicznego/oferty wspólnej realizacji zadania publicznego - pobierz
  Wzór aktualizacji harmonogramu realizacji zadania publicznego - pobierz
  Wzór aktualizacji przewidywanej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego - pobierz
  Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego - pobierz
  Instrukcja opisu faktur i rachunków - pobierz
  Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz
  Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych - pobierz
  Oświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego, NIP i REGON - pobierz
  Oświadczenie o zgodności ofert - pobierz
  Oświadczenie o zapoznaniu się z przetwarzaniem danych osobowych - pobierz