Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinach: kultury, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w roku 2018 i 2019,


z uwzględnieniem popularyzacji wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego – idei, postaci, miejsc.

Uchwała nr 5233/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku - pobierz

pdf    drukuj    drukuj