trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018

  Uchwała wraz z uzasadnieniem - pobierz
  Załącznik – kultura fizyczna 2018 – szkolenie - pobierz

  Pliki do pobrania:

  1. Oferta 2018 - pobierz
   1a. Oświadczenie do oferty 2018 - pobierz
  2. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2018 - pobierz
  3. Oświadczenie kościelnej osoby prawnej o braku obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, a w konsekwencji sporządzania sprawozdań finansowych 2018 - pobierz
  4. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania publicznego 2018 - pobierz
  5. Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego 2018 - pobierz
  6. Sprawozdanie 2018 - pobierz
  7. Propozycja wzoru – Oświadczenie wolontariusza 2018 - pobierz
  8. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 1) - pobierz
  9. Propozycja wzoru – Ewidencja czasu pracy członka organizacji pozarządowej 2018 (wzór 2) - pobierz
  10. Instrukcja opisu faktur – rachunków - pobierz
  11. Przykładowy wzór opisu faktury - pobierz