Ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. Nasza wieś, naszą wspólną sprawą (2015)


Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z uzasadnieniem - pobierz
Ogłoszenie - pobierz
Formularz oferty - pobierz
Wzór oświadczenia o braku zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym - pobierz
Wzór oświadczenia ws. tytułu prawnego do nieruchomości - pobierz
Wzór oświadczenia ws. zgody na realizację zadania - pobierz
Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania - pobierz
Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania - pobierz
Formularz sprawozdania - pobierz
Wzór oświadczenia wolontariusza (propozycja wzoru) - pobierz
Logo programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” (cdr) - pobierz
Logo programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” (png) - pobierz
Wyjaśnienia do formularza oferty - pobierz

pdf    drukuj    drukuj