Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych, z zakresu działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich pn. „Szkolenie dotyczące budowy wizerunku i promocji żywności wysokiej jakości z Wielkopolski”.


Uchwała ZWW w sprawie otwartego konkursu ofert - pobierz
Ogłoszenie - pobierz
Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego - pobierz
Oferta realizacji zadania publicznego (wersja edytowalna) - pobierz
Oferta realizacji zadania publicznego (pdf) - pobierz
Wzór ewidencji czasu pracy członków organizacji pozarządowej (propozycja wzoru) - pobierz
Wzór oświadczenia o braku zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa - pobierz
Wzór oświadczenia wolontariusza (propozycja wzoru) - pobierz
Zaktualizowany Harmonogram Realizacji Zadania Publicznego - pobierz
Zaktualizowany kosztorys - pobierz
pdf    drukuj    drukuj