Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


Gola MarekMAREK GOLA

Urodził się w 1970 roku w Środzie Wielkopolskiej.

Jest absolwentem studiów doktoranckich z ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Praca doktorska na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej - Katedra Konkurencyjności. Jest również „Dyplomowanym Pracownikiem Bankowym” w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej - ukończył studia podyplomowe z bankowości na Wyższej Szkole Bankowej.

Ukończył studia na Wydziale Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jeszcze na studiach dziennych w latach 1993-1994 pracował w Technikum Ekonomicznym jako nauczyciel matematyki.

Następnie, po ukończeniu studiów, przez 4 lata prowadził własną działalność handlową, usługową i reklamową w branży IT i reklamowej.

Od 1998 roku zarządzał oddziałami i regionami jako dyrektor regionalny czy generalny w bankach i innych instytucjach finansowych na terenie prawie połowy kraju – AIG CREDIT S.A., SYGMA BANK S.A., BZ WBK Faktor sp. z o.o., BNP Paribas Factor sp. z o.o.. Brał udział w tworzeniu i budowaniu Sygma Banku.

Obecnie prowadzi własną działalność gospodarcza – doradza zarządczo i finansowo przedsiębiorstwom różnych branż.

Od 2015 roku członek partii Nowoczesna. Jest Sekretarzem Zarządu Wielkopolskiego, członkiem Rady Krajowej i Zarządu Rady Regionu oraz przewodniczącym Koła w Nowoczesnej. W wyborach samorządowych w 2018 roku został wybrany na Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z list Koalicji Obywatelskiej uzyskując trzeci wynik w Wielkopolsce – 31 449 głosów. 23 listopada 2018 roku został powołany na funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
W Sejmiku jest członkiem:

 • Komisji Budżetowej
 • Komisji Gospodarki
 • Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Komisji Edukacji i Nauki
 • Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Członek Społecznej Rady Programowej „Monitora Wielkopolskiego”.

W Klubie Radnych Koalicji Obywatelskiej.

Interesuje się gospodarką, finansami, ekonomią, nowoczesnym zarządzaniem, polityką i sportem.

 

Maciejewski JaroslawJAROSŁAW MACIEJEWSKI

Urodzony 2 maja 1967 roku.

Wykształcenie wyższe magisterskie – Ukończone - Zarządzanie administracją samorządową w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy. Ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa podatkowego, a wcześniej ukończone policealne studium elektroniki z tytułem technik elektronik.

Od 25 lat prowadzi własną działalność usługową - serwis AGD/RTV.

Jest sołtysem wsi Rudna od 2007 roku, a wcześniej od 2003 do 2007 roku był Przewodniczącym Rady Sołeckiej. Założyciel Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego na terenie powiatu złotowskiego, a od 2017 roku Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. W latach 2010-2014 był Radnym Gminy Złotów, członkiem Komisji Rewizyjnej.

Moderator Wielkopolskiej Odnowy Wsi, twórca ogromnej ilości strategii rozwoju sołectw na terenie województwa Wielkopolskiego. Propagator wdrażania Wielkopolskiej Odnowy Wsi od samego jej początku – od 2009 roku. Jego pasją jest działalność na rzecz lokalnych społeczności, prowadzenie szkoleń, pobudzanie aktywności społecznej, a także dzielenie się doświadczeniem z lokalnymi środowiskami. Popularyzuje wiedzę na temat wprowadzania Funduszu Sołeckiego w wielkopolskich gminach, a także możliwości tworzenia budżetu obywatelskiego i budżetu zadaniowego w samorządach

 • Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej, w której pełni funkcję sekretarza.
 • Członek Stowarzyszenia Miłośników Motocykli „Krajna Motors Team” w Łobżenicy w którym pełni funkcję - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Jak mówi wiceprzewodniczący Sejmiku Jarosław Maciejewski: Urodziłem się na wsi, mieszkam na wsi, pracuję w dużym mieście, dzięki temu rozumiem problemy mieszkańców miasta i wsi. 

 

Waszak MalgorzataMAŁGORZATA WASZAK

Urodziła się 22 lutego 1957 roku, w Ślesinie.

Wykształcenie
Jest absolwentem geodezji i kartografii na Politechnice Warszawskiej oraz budownictwa na Politechnice Poznańskiej. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej oraz podyplomowe studia Prawno-Samorządowe, Zarządzanie w polskiej administracji publicznej a wspólna europejska przestrzeń administracyjna na Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej
Do 1991 roku pracowała w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Koninie kierując działem przygotowania produkcji. Równolegle, w okresie od 1989 roku do 1991 roku, była nauczycielem przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie. Od 1992 do końca 1998 roku kierowała filią nr 1 Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie, pełniąc jednocześnie funkcję starszego inspektora wojewódzkiego w Urzędzie Wojewódzkim w Koninie.

W latach 1999-2006 kierowała geodezją i kartografią w Starostwie Powiatowym w Koninie pełniąc funkcję zastępcy naczelnika wydziału i zastępcy geodety powiatowego. W tym samym czasie przewodniczyła Zespołowi Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W latach 2002-2006 pełniła funkcję radnej Rady Miasta Konina. Uczestniczyła wówczas w pracach komisji rewizyjnej i budżetowej.

Od grudnia 2006 roku do końca listopada 2014 roku pełniła funkcję Wicestarosty Konińskiego a następnie Starosty Konińskiego. W 2015 roku objęła funkcję dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, którą pełni nadal. Jednocześnie, w latach 2014-2018 była radną Województwa Wielkopolskiego kierując Komisją Edukacji i Nauki. W 2018 roku została ponownie radną wojewódzką. W Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Sejmiku.

Dodatkowe informacje
Posiada uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 1 i 2. W roku 2002 uzyskała uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością. Od 2007 roku jest członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. W latach 2008-2014 pełniła funkcję Prezesa Lokalnej Organizacji Turystycznej Marina w Koninie, której była założycielką. Z jej inicjatywy powstał projekt rozwoju gospodarczego regionu konińskiego pn. Aglomeracja Konińska. Od 2015 roku jest w zarządzie Wielkopolskiego Zrzeszenia Geodetów Powiatowych w Poznaniu.

Za działalność publiczną wyróżniona między innymi:

 • Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji,
 • Odznaką Honorową za Zasługi dla Miasta Konina,
 • Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, przez Ministra Obrony Narodowej,
 • Srebrnym medalem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla pożarnictwa,
 • Krzyżem za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Złotą Honorową Odznaką LZS nadaną przez Radę Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych,
 • Odznaką Honorową Sybiraka przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków.
pdf    drukuj    drukuj