Prezydium Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


Szalczyk ZofiaZofia Szalczyk

Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34
VIII piętro, część A, pokój 835
tel.: 61 626 70 34
fax: 61 626 70 35
Dyżury: pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 11:00-13:00, pokój 835

 

Itman ZofiaZofia Itman

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34
VIII piętro, część A, pokój 832
tel.: 61 626 70 40
fax: 61 626 70 31
Dyżury: czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 9:30-11:00, pokój 833

 

Rutkowska-Krupka MirosławaMirosława Rutkowska-Krupka

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34
VIII piętro, część A, pokój 833
tel.: 61 626 62 03
fax: 61 626 70 31
Dyżury: drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 11:00-13:00, pokój 833

  

Witkowski WaldemarWaldemar Witkowski

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34
VIII piętro, część A, pokój 831
tel.: 61 626 70 46
fax: 61 626 70 31

Dyżury: trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 11:00-13:00, pokój 833

 

Korespondencję do Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących prosimy kierować do:

Sejmik Województwa Wielkopolskiego
Kancelaria Sejmiku
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
61-713 Poznań
tel.: 61 626 70 30
fax: 61 626 70 31
e-mail: sejmik@umww.pl

pdf    drukuj    drukuj