Komisje Sejmiku


 • Zadania i kompetencje komisji określa Statut Województwa Wielkopolskiego (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. z 2018 r., poz. 8635).
 • Zadaniem komisji jest pomoc w wykonywaniu zadań Sejmiku. W tym celu Sejmik powołuje komisje stałe oraz doraźne. Podlegają one Sejmikowi, przedkładają mu ramowy plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
 • W skład komisji wchodzą wyłącznie radni a jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera Sejmik.
 • Komisje działają na posiedzeniach, zgodnie z ramowym planem pracy przyjętym przez Sejmik. W posiedzeniach mogą uczestniczyć inne osoby a z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół.
 • Wszystkie rozstrzygnięcia podczas prac komisji dokonywane są w drodze głosowania, w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie komisji.

 

Aktualnie działające komisje Sejmiku:

Najbliższe terminy posiedzeń komisji znajdziecie Państwo w zakładce "Plan pracy".

Skład osobowy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Komisja Budżetowa:

 1. Przemysław Ajchler
 2. Zbigniew Czerwiński
 3. Marek Gola
 4. Krzysztof Grabowski
 5. Jan Grzesiek – przewodniczący
 6. Wojciech Jankowiak
 7. Jerzy Lechnerowski
 8. Robert Popkowski
 9. Mirosława Rutkowska-Krupka – wiceprzewodniczący
 10. Marzena Wodzińska
 11. Marek Woźniak

 

Komisja Edukacji i Nauki:

 1. Krzysztof Błaszczyk – wiceprzewodniczący
 2. Marek Gola
 3. Krzysztof Grabowski
 4. Jarosław Maciejewski
 5. Marlena Maląg
 6. Andrzej Plichta
 7. Patrycja Przybylska
 8. Paulina Stochniałek – przewodniczący
 9. Małgorzata Waszak
 10. Marzena Wodzińska
 11. Łucja Zielińska

 

Komisja Gospodarki:

 1. Przemysław Ajchler
 2. Krzysztof Dembiński
 3. Marta Dzikowska – przewodniczący
 4. Marek Gola
 5. Wojciech Jankowiak
 6. Jarosław Maciejewski
 7. Robert Popkowski – wiceprzewodniczący
 8. Krzysztof Sobczak
 9. Paulina Stochniałek
 10. Małgorzata Waszak
 11. Marzena Wodzińska

 

Komisja Kultury:

 1. Leszek Bierła
 2. Adam Bogrycewicz
 3. Krzysztof Dembiński
 4. Zofia Itman
 5. Joanna Jaśkowiak – wiceprzewodniczący
 6. Joanna Król-Trąbka
 7. Ewa Panowicz
 8. Andrzej Plichta
 9. Patrycja Przybylska
 10. Mirosława Rutkowska-Krupka
 11. Tatiana Sokołowska
 12. Marek Sowa
 13. Małgorzata Stryjska
 14. Zofia Szalczyk
 15. Wiesław Szczepański
 16. Henryk Szopiński – przewodniczący

 

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki:

 1. Przemysław Ajchler
 2. Leszek Bierła
 3. Jan Grzesiek
 4. Patrycja Przybylska
 5. Tatiana Sokołowska – wiceprzewodniczący
 6. Marek Sowa
 7. Zofia Szalczyk
 8. Tadeusz Tomaszewski – przewodniczący

 

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 1. Czesław Cieślak
 2. Marek Gola
 3. Zofia Itman
 4. Joanna Jaśkowiak
 5. Joanna Król-Trąbka
 6. Andrzej Pichet
 7. Robert Popkowski
 8. Krzysztof Sobczak
 9. Zofia Szalczyk – wiceprzewodniczący
 10. Henryk Szopiński
 11. Henryk Szymański – przewodniczący
 12. Marzena Wodzińska

 

Komisja Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej:

 1. Adam Bogrycewicz
 2. Zofia Itman
 3. Wojciech Jankowiak
 4. Joanna Jaśkowiak
 5. Jerzy Lechnerowski
 6. Jarosław Maciejewski
 7. Mirosława Rutkowska-Krupka – przewodniczący
 8. Marek Sowa
 9. Henryk Szopiński
 10. Henryk Szymański
 11. Łucja Zielińska – wiceprzewodniczący

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Krzysztof Błaszczyk
 2. Zbigniew Czerwiński – przewodniczący
 3. Marta Dzikowska
 4. Jan Grzesiek
 5. Tatiana Sokołowska - wiceprzewodniczący
 6. Henryk Szopiński

 

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej:

 1. Zbigniew Czerwiński
 2. Wojciech Jankowiak
 3. Marlena Maląg
 4. Andrzej Plichta – przewodniczący
 5. Patrycja Przybylska
 6. Paulina Stochniałek – wiceprzewodniczący
 7. Małgorzata Stryjska
 8. Henryk Szymański
 9. Tadeusz Tomaszewski
 10. Marzena Wodzińska

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 1. Przemysław Ajchler
 2. Romuald Ajchler – wiceprzewodniczący
 3. Leszek Bierła
 4. Czesław Cieślak – przewodniczący
 5. Krzysztof Grabowski
 6. Jarosław Maciejewski
 7. Tatiana Sokołowska
 8. Henryk Szymański
 9. Marzena Wodzińska

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Czesław Cieślak
 2. Krzysztof Dembiński – wiceprzewodniczący
 3. Joanna Król-Trąbka
 4. Ewa Panowicz – przewodniczący
 5. Paulina Stochniałek

 

Komisja Statutowa:

 1. Romuald Ajchler
 2. Marta Dzikowska
 3. Krzysztof Grabowski
 4. Andrzej Pichet – wiceprzewodniczący
 5. Krzysztof Sobczak – przewodniczący

 

Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej:

 1. Adam Bogrycewicz
 2. Krzysztof Dembiński
 3. Marta Dzikowska
 4. Krzysztof Grabowski
 5. Joanna Król-Trąbka – przewodniczący
 6. Jerzy Lechnerowski
 7. Ewa Panowicz
 8. Andrzej Pichet
 9. Patrycja Przybylska
 10. Mirosława Rutkowska-Krupka
 11. Tatiana Sokołowska
 12. Zofia Szalczyk
 13. Wiesław Szczepański
 14. Henryk Szymański – wiceprzewodniczący
 15. Tadeusz Tomaszewski

 

Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego:

 1. Zbigniew Czerwiński
 2. Jan Grzesiek
 3. Zofia Itman
 4. Wojciech Jankowiak
 5. Jarosław Maciejewski
 6. Marlena Maląg
 7. Andrzej Plichta
 8. Patrycja Przybylska
 9. Tatiana Sokołowska – przewodniczący
 10. Paulina Stochniałek
 11. Małgorzata Stryjska – wiceprzewodniczący
 12. Małgorzata Waszak
 13. Marzena Wodzińska
pdf    drukuj    drukuj