Komisje Sejmiku


 • Zadania i kompetencje komisji określa Statut Województwa Wielkopolskiego (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. z 2018 r., poz. 8635).
 • Zadaniem komisji jest pomoc w wykonywaniu zadań Sejmiku. W tym celu Sejmik powołuje komisje stałe oraz doraźne. Podlegają one Sejmikowi, przedkładają mu ramowy plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
 • W skład komisji wchodzą wyłącznie radni a jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera Sejmik.
 • Komisje działają na posiedzeniach, zgodnie z ramowym planem pracy przyjętym przez Sejmik. W posiedzeniach mogą uczestniczyć inne osoby a z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół.
 • Wszystkie rozstrzygnięcia podczas prac komisji dokonywane są w drodze głosowania, w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie komisji.

 

Aktualnie działające komisje Sejmiku:

Najbliższe terminy posiedzeń komisji znajdziecie Państwo w zakładce "Plan pracy".

Skład osobowy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Komisja Budżetowa:

 1. Przemysław Ajchler
 2. Adam Cukier
 3. Zbigniew Czerwiński
 4. Witosław Gibasiewicz
 5. Marek Gola
 6. Krzysztof Grabowski
 7. Jan Grzesiek – przewodniczący
 8. Wojciech Jankowiak
 9. Jerzy Lechnerowski
 10. Mirosława Rutkowska-Krupka – wiceprzewodniczący
 11. Paulina Stochniałek
 12. Marek Woźniak

 

Komisja Edukacji i Nauki:

 1. Krzysztof Błaszczyk – wiceprzewodniczący
 2. Marek Gola
 3. Agnieszka Grzechowiak
 4. Filip Kaczmarek – przewodniczący
 5. Jarosław Maciejewski
 6. Andrzej Plichta
 7. Patrycja Przybylska
 8. Paulina Stochniałek
 9. Marzena Wodzińska
 10. Łucja Zielińska

 

Komisja Gospodarki:

 1. Przemysław Ajchler
 2. Krzysztof Dembiński
 3. Marta Dzikowska – przewodniczący
 4. Marek Gola
 5. Jan Grzesiek
 6. Wojciech Jankowiak
 7. Ewa Panowicz
 8. Robert Popkowski – wiceprzewodniczący
 9. Patrycja Przybylska
 10. Mirosława Rutkowska-Krupka
 11. Krzysztof Sobczak
 12. Tatiana Sokołowska
 13. Paulina Stochniałek
 14. Zofia Szalczyk
 15. Małgorzata Waszak-Klepka

 

Komisja Kultury:

 1. Leszek Bierła
 2. Krzysztof Błaszczyk
 3. Adam Bogrycewicz
 4. Krzysztof Dembiński
 5. Zofia Itman
 6. Filip Kaczmarek - wiceprzewodniczący
 7. Joanna Król-Trąbka
 8. Krystyna Kubicka-Sztul
 9. Ewa Panowicz
 10. Andrzej Pichet
 11. Andrzej Plichta
 12. Patrycja Przybylska
 13. Mirosława Rutkowska-Krupka
 14. Tatiana Sokołowska
 15. Marek Sowa
 16. Małgorzata Stryjska
 17. Zofia Szalczyk
 18. Henryk Szopiński – przewodniczący

 

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki:

 1. Przemysław Ajchler
 2. Leszek Bierła
 3. Agnieszka Grzechowiak
 4. Krystyna Kubicka-Sztul - przewodnicząca
 5. Jerzy Lechnerowski
 6. Jarosław Maciejewski
 7. Tatiana Sokołowska – wiceprzewodnicząca
 8. Marek Sowa

 

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 1. Witosław Gibasiewicz
 2. Marek Gola
 3. Zofia Itman
 4. Joanna Król-Trąbka
 5. Jerzy Lechnerowski
 6. Ewa Panowicz
 7. Andrzej Pichet
 8. Robert Popkowski
 9. Patrycja Przybylska
 10. Krzysztof Sobczak
 11. Zofia Szalczyk – wiceprzewodniczący
 12. Henryk Szopiński
 13. Henryk Szymański – przewodniczący
 14. Marzena Wodzińska

 

Komisja Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej:

 1. Adam Bogrycewicz
 2. Zofia Itman
 3. Wojciech Jankowiak
 4. Joanna Król-Trąbka
 5. Jerzy Lechnerowski
 6. Jarosław Maciejewski
 7. Mirosława Rutkowska-Krupka – przewodniczący
 8. Marek Sowa
 9. Henryk Szopiński
 10. Henryk Szymański
 11. Łucja Zielińska – wiceprzewodniczący

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Krzysztof Błaszczyk
 2. Zbigniew Czerwiński – przewodniczący
 3. Marta Dzikowska
 4. Jan Grzesiek
 5. Tatiana Sokołowska - wiceprzewodniczący
 6. Henryk Szopiński

 

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej:

 1. Zbigniew Czerwiński
 2. Wojciech Jankowiak
 3. Andrzej Plichta – przewodniczący
 4. Patrycja Przybylska - wiceprzewodniczący
 5. Paulina Stochniałek
 6. Małgorzata Stryjska
 7. Henryk Szymański
 8. Marzena Wodzińska

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 1. Przemysław Ajchler
 2. Leszek Bierła
 3. Czesław Cieślak – przewodniczący
 4. Adam Cukier - wiceprzewodniczący
 5. Krzysztof Grabowski
 6. Jarosław Maciejewski
 7. Tatiana Sokołowska
 8. Zofia Szalczyk
 9. Henryk Szymański

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Czesław Cieślak
 2. Adam Cukier
 3. Krzysztof Dembiński – wiceprzewodniczący
 4. Joanna Król-Trąbka
 5. Ewa Panowicz – przewodniczący

 

Komisja Statutowa:

 1. Marta Dzikowska
 2. Krzysztof Grabowski
 3. Agnieszka Grzechowiak
 4. Andrzej Pichet – wiceprzewodniczący
 5. Krzysztof Sobczak – przewodniczący

 

Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej:

 1. Adam Bogrycewicz
 2. Krzysztof Dembiński
 3. Marta Dzikowska
 4. Marek Gola
 5. Krzysztof Grabowski
 6. Filip Kaczmarek
 7. Joanna Król-Trąbka – przewodniczący
 8. Krystyna Kubicka-Sztul
 9. Jerzy Lechnerowski
 10. Andrzej Pichet
 11. Patrycja Przybylska
 12. Mirosława Rutkowska-Krupka
 13. Tatiana Sokołowska
 14. Zofia Szalczyk
 15. Henryk Szymański – wiceprzewodniczący
 16. Łucja Zielińska

 

Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego:

 1. Czesław Cieślak
 2. Zbigniew Czerwiński
 3. Zofia Itman
 4. Wojciech Jankowiak
 5. Jarosław Maciejewski
 6. Ewa Panowicz
 7. Andrzej Plichta
 8. Patrycja Przybylska
 9. Tatiana Sokołowska – przewodniczący
 10. Paulina Stochniałek
 11. Małgorzata Stryjska – wiceprzewodniczący
 12. Małgorzata Waszak-Klepka
 13. Marzena Wodzińska
pdf    drukuj    drukuj