Komisje Sejmiku


 • Zadania i kompetencje komisji określa Statut Województwa Wielkopolskiego (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. z 2013 r., poz. 431).
 • Zadaniem komisji jest pomoc w wykonywaniu zadań Sejmiku. W tym celu Sejmik powołuje komisje stałe oraz doraźne. Podlegają one Sejmikowi, przedkładają mu ramowy plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
 • W skład komisji wchodzą wyłącznie radni a jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego wybiera Sejmik.
 • Komisje działają na posiedzeniach, zgodnie z ramowym planem pracy przyjętym przez Sejmik. W posiedzeniach mogą uczestniczyć inne osoby a z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół.
 • Wszystkie rozstrzygnięcia podczas prac komisji dokonywane są w drodze głosowania, w obecności co najmniej połowy składu komisji w głosowaniu jawnym. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie komisji.

 

Aktualnie działające komisje Sejmiku:

Najbliższe terminy posiedzeń komisji znajdziecie Państwo w zakładce "Plan pracy".

Skład osobowy komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 

Komisja Budżetowa:

 1. Przemysław Ajchler
 2. Zbigniew Czerwiński
 3. Marek Gola
 4. Krzysztof Grabowski
 5. Jan Grzesiek – przewodniczący
 6. Wojciech Jankowiak
 7. Jerzy Lechnerowski
 8. Marlena Maląg
 9. Andrzej Pichet
 10. Robert Popkowski
 11. Mirosława Rutkowska-Krupka – wiceprzewodniczący
 12. Marzena Wodzińska
 13. Marek Woźniak
 14. Łucja Zielińska


Komisja Edukacji i Nauki:

 1. Krzysztof Błaszczyk – wiceprzewodniczący
 2. Krzysztof Grabowski
 3. Jarosław Maciejewski
 4. Patrycja Przybylska
 5. Paulina Stochniałek – przewodniczący
 6. Małgorzata Waszak
 7. Marzena Wodzińska
 8. Łucja Zielińska

Komisja Gospodarki:

 1. Krzysztof Dembiński
 2. Marta Dzikowska – przewodniczący
 3. Marek Gola
 4. Wojciech Jankowiak
 5. Jarosław Maciejewski
 6. Andrzej Pichet
 7. Robert Popkowski – wiceprzewodniczący
 8. Krzysztof Sobczak
 9. Paulina Stochniałek
 10. Małgorzata Waszak
 11. Marzena Wodzińska

Komisja Kultury:

 1. Leszek Bierła
 2. Adam Bogrycewicz
 3. Zofia Itman
 4. Joanna Jaśkowiak – wiceprzewodniczący
 5. Joanna Król-Trąbka
 6. Ewa Panowicz
 7. Patrycja Przybylska
 8. Tatiana Sokołowska
 9. Marek Sowa
 10. Małgorzata Stryjska
 11. Zofia Szalczyk
 12. Wiesław Szczepański
 13. Henryk Szopiński – przewodniczący

 

Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki:

 1. Przemysław Ajchler
 2. Leszek Bierła
 3. Marta Dzikowska
 4. Jan Grzesiek
 5. Ewa Panowicz
 6. Andrzej Plichta
 7. Patrycja Przybylska
 8. Tatiana Sokołowska – wiceprzewodniczący
 9. Marek Sowa
 10. Zofia Szalczyk
 11. Tadeusz Tomaszewski – przewodniczący

Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 1. Przemysław Ajchler
 2. Czesław Cieślak
 3. Zofia Itman
 4. Joanna Jaśkowiak
 5. Andrzej Pichet
 6. Robert Popkowski
 7. Krzysztof Sobczak
 8. Tatiana Sokołowska
 9. Zofia Szalczyk – wiceprzewodniczący
 10. Henryk Szopiński
 11. Henryk Szymański – przewodniczący
 12. Marzena Wodzińska

 

Komisja Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej:

 1. Zofia Itman
 2. Wojciech Jankowiak
 3. Joanna Jaśkowiak
 4. Jerzy Lechnerowski
 5. Jarosław Maciejewski
 6. Mirosława Rutkowska-Krupka – przewodniczący
 7. Marek Sowa
 8. Henryk Szopiński
 9. Henryk Szymański
 10. Łucja Zielińska – wiceprzewodniczący

 

Komisja Rewizyjna:

 1. Krzysztof Błaszczyk
 2. Zbigniew Czerwiński – przewodniczący
 3. Marta Dzikowska
 4. Jan Grzesiek
 5. Joanna Król-Trąbka
 6. Tatiana Sokołowska - wiceprzewodniczący
 7. Henryk Szopiński

 

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej:

 1. Adam Bogrycewicz
 2. Zbigniew Czerwiński
 3. Wojciech Jankowiak
 4. Joanna Jaśkowiak
 5. Marlena Maląg
 6. Andrzej Plichta – przewodniczący
 7. Patrycja Przybylska
 8. Paulina Stochniałek – wiceprzewodniczący
 9. Małgorzata Stryjska
 10. Henryk Szymański
 11. Tadeusz Tomaszewski
 12. Marzena Wodzińska

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 1. Przemysław Ajchler
 2. Romuald Ajchler – wiceprzewodniczący
 3. Leszek Bierła
 4. Czesław Cieślak – przewodniczący
 5. Marek Gola
 6. Krzysztof Grabowski
 7. Jarosław Maciejewski
 8. Henryk Szymański

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Czesław Cieślak
 2. Krzysztof Dembiński – wiceprzewodniczący
 3. Joanna Król-Trąbka
 4. Ewa Panowicz – przewodniczący
 5. Paulina Stochniałek

 

Komisja Statutowa:

 1. Romuald Ajchler
 2. Marta Dzikowska
 3. Krzysztof Grabowski
 4. Andrzej Pichet – wiceprzewodniczący
 5. Krzysztof Sobczak – przewodniczący

 

Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej:

 1. Adam Bogrycewicz
 2. Marta Dzikowska
 3. Krzysztof Grabowski
 4. Joanna Król-Trąbka – przewodniczący
 5. Andrzej Pichet
 6. Patrycja Przybylska
 7. Mirosława Rutkowska-Krupka
 8. Zofia Szalczyk
 9. Wiesław Szczepański
 10. Henryk Szymański – wiceprzewodniczący

 

Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego:

 1. Zbigniew Czerwiński
 2. Jan Grzesiek
 3. Zofia Itman
 4. Wojciech Jankowiak
 5. Joanna Jaśkowiak
 6. Marlena Maląg
 7. Ewa Panowicz
 8. Tatiana Sokołowska – przewodniczący
 9. Paulina Stochniałek
 10. Małgorzata Stryjska – wiceprzewodniczący
 11. Małgorzata Waszak
 12. Marzena Wodzińska
pdf    drukuj    drukuj