Mirosława Rutkowska-Krupka


Rutkowska Krupka Miroslawa

powrót

Data urodzenia:
13.03. Tczew

Klub Radnych:
Koalicja Obywatelska

 

 

Funkcje pełnione w Sejmiku:

 • Przewodnicząca - Komisja Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej
 • Wiceprzewodnicząca - Komisja Budżetowa
 • Członek - Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej
 • Członek - Komisja Gospodarki
 • Członek - Komisja Kultury

Doświadczenie samorządowe/parlamentarne:

z działalności

Radna Województwa Wielkopolskiego (od 2014 roku ....)

 • Wiceprzewodnicząca Sejmiku WW ( 4 lata)

Radna Powiatu Pilskiego (4 lata)

 • - Przewodnicząca Komisji Infrastruktury, Promocji i Rozwoju (4 lata)

Radna Miasta Piły (16 lat)

 • - Wiceprzewodnicząca Rady MP (4 lata )

Delegat do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich (12 lat)

 • Członek Zarządu (4 lata)
 • Przewodnicząca Komisji Integracji Europejskiej (4 lata)

Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (4 lata)
Przewodnicząca Mikroregionu Pilskiego (3 lata)
Delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Pilskiego (4,5 lat)
Członek Konwentu Przewodniczących Zarządów Gmin Województwa Pilskiego (4,5 lat)

z wykształcenia

Doktor nauk ekonomicznych -Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (spec. ekonomika miast i regionów), Studium dla Menedżerów –Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Szkolenia w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego organizowane przez Uniwersytet Warszawski w Warszawie oraz szkolenia w zakresie „Podstaw funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej oraz ich oddziaływania na samorządy lokalne i regionalne” organizowane przez instytucje unijne w Strasburgu, Luksemburgu i Brukseli, kurs dla kandydatów na członków do rad nadzorczych zaakceptowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:

 • Prezydent Miasta Piły (4,5 lat)
 • Wiceprezydent Miasta Piły (4 lata)
 • Wykłady w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile (5 lat)
 • Stanowiska samodzielne, kierownicze i dyrektorskie w przedsiębiorstwach i administracji wojewódzkiej (15 lat)
 • Członek Państwowej Rady Nieruchomości w Warszawie (5 lat)
 • Członek Komitetu Monitorującego Fundusze Przedakcesyjne ISPA w Warszawie (3 lata)
 • Członek Panelu Ekspertów dla Projektów ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu (2 lata)

Nadto jest autorką publikacji naukowej pt. „Piła – V wieków rozwoju”, artykułów naukowych i prasowych (w większości w temacie samorządu terytorialnego).

Zainteresowania:

Zagospodarowanie przestrzenne, literatura faktu, muzyka poważna.

Strona www/profil na facebook:

 

 

pdf    drukuj    drukuj