trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Marka Wielkopolska

  LOGO WIELKOPOLSKA MOC MOŻLIWOŚCIMiasta i regiony konkurują dziś między sobą zabiegając o inwestorów, turystów, nowoczesne technologie, wyjątkowe wydarzenia i mieszkańców. Nawet najlepiej przygotowane oferty, najlepiej wydane foldery, czy filmy reklamowe już nie wystarczą. Aby miejsce, konkretne miasto, czy region były identyfikowane, rozpoznawalne, przyciągały do siebie, muszą mieć swoją markę.

  Działania podejmowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego począwszy od roku 2011 nakierowane były na budowę Marki Wielkopolska. Celem działań było i jest wypracowanie takiego wizerunku regionu, który stanowić będzie jego atut i pozytywnie wyróżni go na tle innych, jako nowoczesne i kreatywne miejsce, w którym warto mieszkać, pracować i inwestować.
  Budowa Marki Wielkopolski jest niezbędna dla lepszej identyfikacji i promocji produktów, usług i wydarzeń, które wspierają nowoczesny obraz Wielkopolski.
  W listopadzie 2011 r. odbyła się Konferencja „WIELKOPOPOLSKA BRAND”, która zainaugurowała proces budowy Marki Wielkopolski. Udział w tym wydarzeniu wzięło wielu ekspertów zagranicznych oraz prawie 200 Wielkopolan.
  Kolejnym etapem działań była organizacja dwóch warsztatów (grudzień 2011 r.) dla przedstawicieli wielkopolskiego biznesu, z różnych gałęzi gospodarki oraz z inicjatyw klastrowych, prowadzonych przez eksperta w dziedzinie budowania marki – Pana Marka Hoevenaarsa z Północnej Brabancji (NL).

  stoisko Marka WielkopolskaW 2012 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs “WIELKOPOLSKA MOJA MARKA: ROK 2030”, który dedykowany był uczniom z wielkopolskich liceów i techników.
  Tematyka Konkursu była ściśle związana z tożsamością regionalną i propagowaniem “małych ojczyzn” oraz kreatywnością młodych ludzi. Należało zaprezentować przywiązanie do regionu, atuty swojej “małej ojczyzny” w roku 2030 poprzez przygotowanie reklamy produktu, usługi, idei, osoby, w formie spotu reklamowego, projektu billboardu, logo, serii fotografii. Wyróżnione prace zostały zaprezentowane w kinie plenerowym “IW-Movis” usytuowanym na placu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

  Po raz pierwszy w 2013 roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego przyznał Certyfikat Marki Wielkopolski, który jest honorowym wyróżnieniem i zarazem podziękowaniem dla najlepszych w Wielkopolsce przedsiębiorstw, instytucji, produktów, usług, przedsięwzięć i jednostek za znaczący wkład w rozwój i promocję Innowacyjnej Wielkopolski.
  Laureatami Marki Wielkopolski za 2013 rok zostały trzy inicjatywy:

  • Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. w kategorii produkt/ usługa za centrum konferencyjno – kongresowe „Poznań Congress Center”;
  • Pro Design Sp. z o.o. w kategorii produkt/ usługa za „Concordia Design”;
  • Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji w kategorii wydarzenie za Bieg Maratoński „Poznań Maraton”.

  Zgodnie z Regulaminem Laureatom VI edycji Konkursu „i-Wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski” Certyfikat Marki Wielkopolski został przyznany automatycznie:

  • Pratt & Whitney Kalisz za projekt hartowanie- zrób to lepiej;
  • Open Nexus Sp. z o.o. za projekt Innowacyjne zmiany platformy ON – większe oszczędności dla klientów,

  Ponadto Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak nadał honorowy tytuł Ambasadora Marki Wielkopolski następującym osobom:

  • Panu Janowi A. P. Kaczmarkowi,
  • Pani Solange Olszewskiej,
  • Pani prof. Marii Siemionow.

  W roku 2014 Kapituła Konkursu wybrała następujących Laureatów:

  • Autostradę Wielkopolski II S.A. za inicjatywę Oddanie do użytku koncesyjnej autostrady A2 Świecko-Nowy Tomyśl;
  • Fundację Transatlantyk za wydarzenie Transatlantyk Festival;
  • Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie wraz z Polską Grupą Badań Nowotworów Głowy i Szyi za inicjatywę Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.

  Zgodnie z Regulaminem Marki Wielkopolski w gronie Laureatów znaleźli się również Laureaci VII edycji Konkursu „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”:

  • Fabryka Maszyn Spożywczych Spomasz Pleszew S. A. wraz z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych w Poznaniu za projekt Nowa generacja urządzeń do schładzania mas cukierniczych;
  • Omni 3D Sp. z o. o. za Opracowanie i wdrożenie na rynek nowego modułu drukarki przestrzennej, charakteryzującej się znaczącym udoskonaleniem względem stosowanych rozwiązań.

  Jednocześnie Kapituła Certyfikatu rekomendowała kandydatów do honorowego tytułu Ambasadorów Marki Wielkopolski 2015, pośród których Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał następujące osoby:

  • Prof. dr hab. Bogdan Marciniec
  • Prof. dr hab. med. Jacek Łuczak
  • Dr Andrzej Byrt.

  Wyróżnienia przyznane zostały za całokształt ich pracy zawodowej oraz zaangażowanie społeczne.

  W 2015 roku odbył się dwudniowy warsztat przygotowany przez Departament Gospodarki UMWW dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialnych za kształtowanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi i kreujących wizerunek Urzędu. Warsztat dotyczył obszaru budowania Marki Wielkopolski i został poprowadzony przez ekspertów z dziedziny budowania świadomości marki (branding miasta i regionu). Podczas warsztatu przedyskutowano dotychczasowe działania departamentów UMWW zmierzające do budowania pozytywnego wizerunku regionu. W efekcie wypracowany został materiał stanowiący podsumowanie silnych i słabych stron regionu, koncepcja współpracy międzydepartamentowej oraz propozycje dalszych działań.

  Od 2016 r. konsekwentnie wielkopolską markę promują najlepsze firmy – laureaci Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska. Innowacyjni dla Wielkopolski” Szczegółowe informacje nt. Konkursu: https://www.umww.pl/innowacyjni-dla-wielkopolski-konkurs-o-nagrode-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-i-wielkopolska-innowacyjni-dla-wielkopolski)

  Ponadto od 2016 roku Marka Wielkopolski promowana jest na wystawach Marki Wielkopolska organizowanych w ramach projektu Gospodarna Wielkopolska.

  Wystawa Marka Wielkopolska

  Stoisko Wielkopolska RegionSamorząd Województwa Wielkopolskiego w celu wzmocnienia internacjonalizacji regionalnych podmiotów gospodarczych oraz uczelni wyższych od lat kreuje Markę Wielkopolska. Jej celem jest zwiększenie rozpoznawalności regionu na arenie międzynarodowej poprzez pozytywne skojarzenia - jako miejsca nowoczesnego i kreatywnego, oferującego wysokiej jakości produkty, usługi oraz edukację na poziomie wyższym.

  W ramach kampanii na całym świecie organizowane są wystawy Marki Wielkopolska, które pozwalają na prezentację potencjału gospodarczego oraz naukowego Województwa Wielkopolskiego. Uczestniczą w niej wielkopolskie podmioty prowadzące działalność związaną z profilem wydarzenia: małe i średnie przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, inicjatywy klastrowe oraz instytucje otoczenia biznesu.

  Wystawy Marki Wielkopolska, realizowane są przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu Gospodarna Wielkopolska współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

  Aktualne informacje dotyczące działań w projekcie znajdują się na stronie www.iw.org.pl oraz www.markaw.pl