Marek Gola


Gola Marek

powrót

Data urodzenia:
02.10.1970

Klub Radnych:
Koalicja Obywatelska

 

 

Funkcje pełnione w Sejmiku:

 • Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 • Komisja Budżetowa – członek
 • Komisja Gospodarki – członek
 • Komisja Edukacji i Nauki - członek
 • Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - członek
 • Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej

Doświadczenie samorządowe/parlamentarne:

Brak

Doświadczenie zawodowe:

 • Ekonomista po studiach doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Praca doktorska na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej - Katedra Konkurencyjności.
 • „Dyplomowany Pracownik Bankowy” w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej - ukończona bankowość na Wyższej Szkole Bankowej.
 • Magister matematyki i informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
 • Ponad 20 lat zarządzania oddziałami i regionami jako dyrektor regionalny czy generalny w bankach i innych instytucjach finansowych na terenie prawie połowy kraju.
 • Obecnie własna działalność gospodarcza – doradzanie zarządcze i finansowe przedsiębiorstwom.

Zainteresowania:

 • Gospodarka,
 • finanse,
 • ekonomia,
 • nowoczesne zarządzanie,
 • polityka,
 • sport.

Strona www/profil na facebook:

www.facebook.com/MarekGolaKO


 

pdf    drukuj    drukuj