trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

  Data urodzenia:Marek Gola
  02.10.1970

  Klub Radnych:
  Platforma Obywatelska

  Funkcje pełnione w Sejmiku:

  • Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
  • Komisja Budżetowa – członek
  • Komisja Gospodarki – członek
  • Komisja Edukacji i Nauki - członek
  • Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - członek
  • Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej

  Doświadczenie samorządowe/parlamentarne:

  Brak

  Doświadczenie zawodowe:

  • Ekonomista po studiach doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Praca doktorska na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej - Katedra Konkurencyjności.
  • „Dyplomowany Pracownik Bankowy” w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej - ukończona bankowość na Wyższej Szkole Bankowej.
  • Magister matematyki i informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
  • Ponad 20 lat zarządzania oddziałami i regionami jako dyrektor regionalny czy generalny w bankach i innych instytucjach finansowych na terenie prawie połowy kraju.
  • Obecnie własna działalność gospodarcza – doradzanie zarządcze i finansowe przedsiębiorstwom.

  Zainteresowania:

  • Gospodarka,
  • finanse,
  • ekonomia,
  • nowoczesne zarządzanie,
  • polityka,
  • sport.

  Strona www/profil na facebook:

  www.facebook.com/MarekGolaKO