Łucja Zielińska


Zielinska Lucja

powrót

Data urodzenia:
02.11.1956

Klub Radnych:
Prawo i Sprawiedliwość

 


Funkcje pełnione w Sejmiku:

 • Wiceprzewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej,
 • Członek Komisji Edukacji i Nauki,
 • Członek Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej

Doświadczenie samorządowe/parlamentarne:

 • Radna Rady Powiatu w Pile w latach 1998-2002,
 • Przewodnicząca Komisji Oświaty,
 • Członek Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów

Doświadczenie zawodowe:

 • 1980-1984 - nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych – Zespół Szkół Mechanicznych w Lęborku,
 • 1984-1985 - nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz matematyki Szkoła Zawodowa przy ZNTK w Pile, Szkoła Podstawowa Nr 7 w Pile,
 • 1985-1999 - nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Pile,
 • 1997-1998 - wicedyrektor ZSZ nr 1 w Pile ds. kształcenia zawodowego,
 • 1998-1999 - dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Pile,
 • 1999-2002 - wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Pile,
 • 2002-2003 - dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Pile,
 • 2003-2009 - dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Pile,
 • 2009 do 22.06.2016 - dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Pile,
 • 23.06.2016 do chwili obecnej - dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile,
 • 2003 do chwili obecnej - wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (Instytut Politechniczny) w Pile

Zainteresowania:

literatura i turystyka

Strona www/profil na facebook:

brak

pdf    drukuj    drukuj