Nagrody


Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Uchwałą nr 3336/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 marca 2017 roku przyznane zostały nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Otrzymają je następujące osoby:


w kategorii „twórczość artystyczna”:

Elżbieta Wasyłyk – malarka, profesor Akademii Sztuki w Szczecinie, autorka ok. 70 wystaw indywidualnych oraz kilku rozległych cykli malarskich prezentowanych w Polsce i zagranicą. Jej prace wystawiano na ok. 80 wystawach zbiorowych. Jest trzykrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Jest też laureatką kilku nagród i wyróżnień, autorką trzech tomików poezji oraz licznych publikacji naukowych. W 2010 roku wykonała polichromię o powierzchni 80 m kwadratowych w kaplicy kościoła pw. Bożego Ciała w Szczecinie. Zaprojektowała wiele witraży min. do kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Darłowie.

w kategorii „animacja i upowszechnianie kultury”:

Danuta Gościńska – kierownik sekcji Fortepianu i Organów w PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie. Jej podopieczni są laureatami konkursów pianistycznych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz stypendystami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest Dyrektorem Artystycznym Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego „Chopinowskie Interpretacje Młodych” Konin- Żychlin, na który zaprasza młodych, utalentowanych polskich pianistów oraz wybitne osobowości polskiej pianistyki i muzykologii. Była wielokrotnie wyróżniana nagrodami za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce. Ostatnio otrzymała odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Zofia Wawrzyniak – emerytowana nauczycielka plastyki, malarka, aktywna społecznie, zaangażowana w działalność w obszarze kultury, organizatorka plenerów i warsztatów malarskich na terenie powiatu słupeckiego, współpracuje z lokalnymi stowarzyszeniami angażując się w organizację imprez środowiskowych, szczególnie propaguje wiedzę o ochronie zabytków, współpracuje z placówkami kulturalnymi, w których organizuje również wystawy malarskie.

w kategorii „całokształt dorobku kulturalnego”:

Andrzej Leraczyk – animator kultury, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Ostrowie, laureat wielu konkursów poetyckich. Dzięki jego inicjatywie i pracy twórczej powstały oraz są kontynuowane uznane wydarzenia skupiające międzynarodowe grono wykonawców oraz miłośników muzyki z Polski oraz świata. Należą do nich: odbywający się od 35 lat Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni - Antonin”, 33 edycje Konfrontacji Chopinowskich, 29 edycji Turnieju Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę im. Księcia Antoniego Radziwiłła w Antoninie oraz 15 edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Wielkanocnego „Ciemna jutrznia”. Członek władz krajowych Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie i zarazem przewodniczący koła ostrowskiego.

Janusz Stolarski – aktor, reżyser, animator kultury teatralnej, dydaktyk i wychowawca młodych twórców. W 2016 roku obchodził jubileusz 30-lecia pracy artystycznej. Jest artystą wielokrotnie nagradzanym w kraju i za granicą. Organizuje krajowe i zagraniczne warsztaty teatralne. Pracuje z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi, osadzonymi w zakładach karnych, osobami po kryzysach psychicznych i niepełnosprawnymi. Jest współtwórcą poznańskiego Stowarzyszenia Teatralnego ANTRAKT. Sprawuje opiekę artystyczną nad Teatrem Korybant, a także pracuje warsztatowo w CK Zamek z grupą osób po kryzysach psychicznych, tworząc z nimi „Teatr Pod Fontanną”.

 


pdf    drukuj    drukuj