Nagrody


Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

W terminie od 2 listopada do 5 grudnia prowadzony jest nabór wniosków o nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Informujemy, że podmioty ubiegające się o nagrody powinny do składanej dokumentacji dołączyć klauzulę RODO dotyczącą kandydatów, która jest niezbędna do procedowania wniosków przez Departament Kultury.

 


pdf    drukuj    drukuj