Nagrody


Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Uchwałą nr 1849/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2020 przyznane zostały Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2019. Otrzymają je następujące osoby:

a) W kategorii „twórczość artystyczna”:
- Michał Grudziński

b) W kategorii „animacja i upowszechnianie kultury”:
- Danuta Bartosz
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera

c) W kategorii „przedsiębiorczość nastawiona na kulturę”:
- Mirosława i Leszek Łuczakowie

d) W kategorii „popularyzacja kultury w mediach”:
- Grażyna Wrońska

e) W kategorii „całokształt dorobku kulturalnego”:
- Hanna Kočka – Krenz
- Sławomir Moch
- Mieczysław Ślesicki
- Jerzy Wojtaszek

 

 


pdf    drukuj    drukuj