Nagrody


Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

W terminie od 2 listopada do 5 grudnia prowadzony jest nabór wniosków o nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Informujemy, że podmioty ubiegające się o nagrody powinny do składanej dokumentacji dołączyć klauzulę RODO dotyczącą kandydatów, która jest niezbędna do procedowania wniosków przez Departament Kultury.

Uchwałą nr 430/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2019 przyznane zostały Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za rok 2018. Otrzymają je następujące osoby:

  1. Witold Banach
  2. Hanna Banaszak
  3. Przemysław Czapliński
  4. Mirosława i Joto Giotto Dimitrow
  5. Aureliusz Goliński
  6. Paweł Grobelny
  7. Leszek Koźmiński
  8. Tadeusz Paprocki

 


pdf    drukuj    drukuj