Nagrody


Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Uchwałą nr 5004/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 roku przyznane zostały nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.

Otrzymają je następujące osoby:

Ryszard Łuczak - poznański animator kultury i chórmistrz. Wieloletni nauczyciel szkół średnich. Założyciel, kierownik artystyczny i dyrygent Poznańskiego Chóru Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego, który od 29 lat przypomina Wielkopolanom historyczny przyjazd Mistrza na Dworzec Letni, uznawany za impuls do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Kapelmistrz Chóru w Szamotułach, Rogoźnie i Gorzowie Wielkopolskim. Jego działalność artystyczno-patriotyczna najczęściej łączy się z ważnymi wydarzeniami rocznicowymi. Ostatnio realizował takie projekty jak: „Za Naszą i Waszą wolność” - z okazji 200. rocznicy śmierci Naczelnika Tadeusza Kościuszki oraz „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę!” z okazji 210 rocznicy powstania Mazurka Dąbrowskiego.

Krzysztof Pydyński – muzykolog, muzyk, klarnecista, prezes konińskiej Fundacji Kultury oraz Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Żychlinie, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie. Jest założycielem i liderem zespołu jazzowego Dixieland Band, od 2000 roku prowadzi Big-band Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Koninie. Z tym zespołem koncertowali wybitni polscy artyści jazzowi m.in. Lora Szafran, Urszula Dudziak, Krzesimir Dębski. Zaangażowany w organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego: „Chopinowskie Interpretacje Młodych”, „Międzynarodowych Warsztatów Big-bandowych Wielkopolska – Dolna Saksonia”, festiwalu „Jazzonalia” oraz Międzynarodowych Warsztatów Altówkowych im. Witolda Friemanna.

Krystyna Miłobędzka - poetka, autorka sztuk teatralnych i prac teoretycznych poświęconych teatrowi dziecka. Debiutowała w roku 1960 cyklem Anaglify, pierwszy tom poetycki pt. „Pokrewne” wydała w 1970 roku. Opublikowała również: „Dom, pokarmy”, „Wykaz treści”, „Pamiętam”, „Imiesłowy”, „Po krzyku”, „Gubione”. Jej sztuki teatralne zostały zebrane w książce: „Gdzie baba siała mak”. Wydała ponadto zbiór szkiców o teatrze dziecka: „W widnokręgu Odmieńca”. Jest laureatką m.in.: Nagrody im. Barbary Sadowskiej, Nagrody Fundacji Kultury, Nagrody Ministra Kultury, Nagrody Artystycznej Miasta Poznania oraz Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej SILESIUS za całokształt twórczości.

Elżbieta Piszczorowicz-Mondra – z wykształcenia matematyk, z zamiłowania animatorka kultury - zwłaszcza muzycznej. Była wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Kalisza, współzałożycielką Stowarzyszenia Multi.Art, będącego platformą prezentacji młodych artystów związanych z Kaliszem. Od kilkunastu lat popularyzuje dorobek Rodziny Wiłkomirskich. W roku 2014 została koordynatorką projektu Muzeum Rodziny Wiłkomirskich w Kaliszu i prezesem zarządu Fundacji Rodziny Wiłkomirskich. Pomysłodawczyni multigeneracyjnych projektów edukacyjno-muzycznych w południowej Wielkopolsce: „Budzik muzyczny”, „ Muzykiem być”, „Bliżej Wiłkomirskich”. Projekty realizowane przez Fundację w ciekawy sposób łączą tradycję z nowoczesną oprawą, aspekty historyczne z nowymi technologiami, a sztukę z życiem codziennym.

Ewa Łowżył – artystka, fotografik, projektantka, inicjatorka projektu społeczno-kulturalnego KontenerART, który przyczynił się do powrotu miasta nad rzekę Wartę w Poznaniu. Współinicjatorka i liderka projektu edukacyjno-społeczno-artystycznego „Chór Czarownic”. Współpracowała jako kostiumograf i scenograf z Polskim Teatrem Tańca i Festiwalem Teatralnym Malta. Jest miejską aktywistką, radną osiedla Jeżyce. Współautorka „Memento Vulgarii” – projektu artystycznego towarzyszącego konferencji klimatycznej ONZ w Poznaniu. Współpracuje z Fundacją Talenty, wspierającą wybitnie uzdolnioną polską młodzież. Od kilku lat – w Poznaniu, Warszawie i Rwandzie - realizuje projekt „Plemiona” opowiadający o trybalizacji społecznej. Zachęca do współpracy środowiska społecznie wykluczone, organizuje warsztaty dla osób niepełnosprawnych, integruje różne środowiska. Artystka łączy w swojej pracy zaangażowanie w sztukę z wrażliwością i empatią społeczną. Laureatka Nagrody Pracy Organicznej, laureatka tytułu Człowiek Kultury sezonu 2017. Stypendystka Kunstlerhaus Bethanien w Berlinie i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce.

Bogusław Biegowski – fotograf. W latach 90 prowadził pracownię Antropologii Fotografii w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Jest prezesem Nadnoteckiej Fundacji Artystycznej. Zorganizował działalność „Świetlicy – Kolektywu fotograficznego”. Od 2014 r. prowadzi „Jarmarczno-Odpustową Firmę Portretową”, która zajmuje się propagowaniem fotografii analogowej. W 2015 r. założył „Ośrodek Myśli i Działań Fotograficznych Ciemnica”. Juror w konkursie „Moja Wielkopolska”, a także wykładowca i konsultant projektów realizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Jest współautorem wystawy fotograficznej: „Moja Wielkopolska – analog” i współrealizatorem kolejnych edycji Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki.

Piotr Śliwiński – nauczyciel akademicki, wychowawca kilku pokoleń polonistów, autor blisko dwudziestu książek, autor szkiców i recenzji poświęconych literaturze, redaktor kilku tomów zbiorowych. Jego teksty zostały przetłumaczone na język angielski, francuski, czeski, hiszpański, niemiecki, szwedzki i ukraiński. Przez wiele lat był redaktorem „Polonistyki” oraz redaktorem prowadzącym „Poznańskich Studiów Polonistycznych". Jest współtwórcą studenckiego czasopisma „Pro Arte”. Publikował na łamach „Gazety Wyborczej” i „Tygodnika Powszechnego”. Popularyzując wiedzę o literaturze, napisał hasła do wydanej w 1996 roku „Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Gutenberga”. Zainicjował „Wyspę Literatury”, prowadzoną w ramach studiów przez znanych pisarzy. Kurator Międzynarodowego Festiwalu „Poznań Poetów". Inicjator i przewodniczący kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej.

 


pdf    drukuj    drukuj