Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, wynikających w szczególności z
pdf    drukuj    drukuj