Konkurs na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Upowszechnienie programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień (profilaktyki narkomanii, profilaktyki problemów alkoholowych)


ujętych w systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, wśród podmiotów prowadzących Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii.

 

  1. Uchwała ZXVW wraz z ogłoszeniem - pobierz
  2. Załącznik nr 1 - wzór oferty -pobierz
  3. Załącznik nr 2 - 4 oświadczenia - pobierz
pdf    drukuj    drukuj