trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konferencja nt. zmniejszania różnic w zdrowiu

  W dniach 7-8 listopada 2011 r. w Poznaniu odbywa się konferencja „Solidarność w zdrowiu – zmniejszanie różnic w zdrowiu pomiędzy krajami Unii Europejskiej”, zorganizowana w ramach Przewodnictwa Polski w Radzie UE.

  Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na rolę solidarności w zdrowiu pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz podjęcie - przy udziale Komisji Europejskiej - działań mających na celu zmniejszenie tych różnic.

  Istniejące i utrzymujące się od lat różnice w poziomie opieki zdrowotnej i stanie zdrowia obywateli poszczególnych państw członkowskich UE są jednym z największych wyzwań w obszarze polityki zdrowotnej. Wielkość tych różnic (szczególnie pomiędzy Wschodnią i Zachodnią Europą) stanowi nie tylko dysonans wobec podstawowych wartości UE, takich jak solidarność, równość i uniwersalizm, ale skutkuje też istotnymi kosztami społecznymi i finansowymi, przyczyniającymi się do pogłębiania socjo-ekonomicznych nierówności wśród krajów UE.

  Ze względu na rozległe skutki tego zjawiska, zmniejszanie różnic w zdrowiu społeczeństw Europy stanowi jeden z dwóch głównych priorytetów zdrowotnych w okresie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej. Dążąc do realizacji tego priorytetu, polska Prezydencja koncentruje się na trzech wybranych zagadnieniach, którymi są:

  - zapobieganie i kontrola chorób układu oddechowego u dzieci;
  - zapobieganie i leczenie zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z wykorzystaniem e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań;
  - działania na determinantach zdrowia – właściwym odżywianiu i aktywności fizycznej.

  W konferencji„Solidarność w zdrowiu – zmniejszanie różnic w zdrowiu pomiędzy krajami Unii Europejskiej” biorą udział przedstawiciele ministerstw zdrowia państw członkowskich UE oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej a także reprezentanci Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Uczestnicy konferencji dyskutują o przyczynach różnic w zdrowiu ludności krajów członkowskich UE, omawiają i analizują problemy zdrowotne występujące w poszczególnych krajach i wynikające z nich wyzwania dla kreatorów polityk zdrowotnych. Analizują też decyzje, jakie powinny zostać podjęte na poziomie UE, by działania zmierzające do redukcji nierówności w zdrowiu były najskuteczniejsze.


  Więcej informacji o konferencji na http://www.solidarity-in-health.pl

  Źródło: www.pl2011.eu