Konferencja: Miejski wymiar polityki spójności


Termin: 11 października 2011
Miejsce: Bruksela

Organizator:
Biura regionalne w Brukseli

pdf    drukuj    drukuj