Kampania społeczna Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie


1 września 2016 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu rozpoczął realizację projektu – „KAMPANII SPOŁECZNEJ - Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie”.

Projekt „Kampania społeczna – Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie” wpisuje się w zapisy Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2014–2020 i realizowany jest w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, edycja 2016 w ramach Priorytetu I Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach Kampanii społecznej odbędzie się 5 eventów społecznych – akcji informacyjnych w 5 miastach województwa wielkopolskiego:

Leszno, 14 grudnia 2016 roku - Galeria Leszno ul. Konstytucji 3 maja 12 - godz. 10.00-14.00
Konin, 15 grudnia 2016 roku - Centrum Handlowe FERIO ul. Ogrodowa 31a - godz. 14.00-20.00
Piła, 16 grudnia 2016 roku - Galeria VIVO ul. 14 lutego 26 - godz. 14.00-20.00
Kalisz, 18 grudnia 2016 roku - Carrefour Polska Sp. z o. o., - ul. Poznańska 121-131, godz. 10.00-14.00
Poznań, 19 grudnia 2016 roku - Galeria Avenida, ul. Matyi 2 - godz. 12.00-18.00

Nie bądź obojętny. REAGUJ.
Twój telefon może ocalić czyjeś ŻYCIE!

Przyjdź, sprawdź, dowiedz się!


pdf    drukuj    drukuj