trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Inwestycje dofinansowywane z WRPO

  Przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Złotnickiego”

  1. Beneficjent środków: Województwo Wielkopolskie
  2. Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu (WZMiUW) odpowiedzialna za realizację i wdrożenie przedmiotowego projektu jak również jego monitorowanie, zarządzanie oraz zachowanie trwałości. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu jest odpowiedzialny za przeprowadzanie przetargów oraz za nadzoru nad prawidłową realizacją Projektu.
  3. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zbiornika retencyjnego o pojemności 20,8 tys. m3 wraz z filtrem gruntowo – roślinnym zlokalizowanym na terenie miasta Poznania i w części na terenie gminy Suchy Las w lewobrzeżnej dolinie cieku szczegółowego Rowu Złotnickiego.
  4. Głównym celem projektu jest:
  • ograniczenie ryzyka powodziowego oraz poprawę stanu infrastruktury odpowiedzialnej za minimalizowanie możliwości wystąpienia klęsk żywiołowych poprzez budowę zbiornika retencyjnego;
  • poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz ochrona Jeziora Strzeszyńskiego poprzez budowę filtra gruntowo - roślinnego,
  • zwiększenie różnorodności biologicznej, dodatkowo dostosowanie gospodarki wodnej do wymagań Polski i UE oraz wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji,
  1. Całkowity koszt projektu: 5 948 724,15 zł
  2. Kwota wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN) 5 044 470,68 zł

  Projekt został ujęty w Master Planie dla dorzecza Odry oraz wynika z założeń przyjętych w Programie Małej Retencji Wodnej dla Województwa Wielkopolskiego.

  Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego