trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Inicjatywa Środkowoeuropejska

    Central European InitiativeInicjatywa Środkowoeuropejska (Central European Initiative) jest międzyrządowym forum promującym współpracę polityczną, gospodarczą, kulturalną oraz naukową między państwami członkowskimi, którymi są: Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry i Włochy. Przewodnie hasło CEI brzmi: „Współpraca regionalna na rzecz integracji europejskiej".

    Województwo Wielkopolskie jest pierwszym polskim samorządem, który zrealizował projekt w ramach „Know-how Exchange Programme" Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

    Projekt „Know-how dla Obwodu Donieckiego – wzmocnienie struktur administracyjnych i rozwoju regionalnego na Ukrainie" został zrealizowany w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. Jego beneficjentem było Stowarzyszenie Organów Władzy Samorządowej Obwodu Donieckiego. Celem projektu było wsparcie w tworzeniu narzędzi rozwoju regionalnego wzmacniających potencjał instytucjonalny administracji lokalnej poprzez przekazanie najlepszych praktyk Województwa Wielkopolskiego.

    Projekt składał się z czterech działań: seminarium w Doniecku (11-12 lutego), stażu dla przedstawicieli Obwodu Donieckiego w Województwie Wielkopolskim (2-23 marca), publikacji „Polsko-ukraińskiego słowniczka podstawowych pojęć rozwoju regionalnego i administracji terytorialnej" oraz seminarium podsumowującego (27 czerwca).

    Zapraszamy do zapoznania się z materiałami na temat projektu, w szczególności ze słowniczkiem!