Informacje z Departamentu KulturyZapraszamy do składania wniosków o stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury oraz nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego.więcej
 

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668) oraz § 6 Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności więcej
 

Uchwałą nr 2744/2020 z dnia 24 września 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnął konkurs dotyczący naboru do Programu „Kultura w drodze”, tym samy zatwierdzono wykaz osób, które same lub we współpracy z innymi osobami będą uczestniczyć w Programie „Kultura w drodze”, którego celem jest stworzenie nowego modelu współpracy pomiędzy twórcami i animatorami kultury a samorządem Województwa Wielkopolskiego poprzez współtworzenie wydarzeń i treści kulturowych oraz ich popularyzację w ramach portalu „Kulturaupodstaw.pl”więcej
 

31 sierpnia 2020 roku upływa termin składania zgłoszeń do programu pt. „Kultura w drodze”. Jest to nowa propozycja przygotowana przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z myślą o mieszkańcach mniejszych miejscowości regionu.więcej
 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w naborze zgłoszeń do Programu „Goście Radziwiłłów”, którego celem jest wsparcie twórców literatury w przygotowaniu autorskich utworów literackich poprzez zapewnienie im sześciotygodniowego pobytu w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów - Domu Pracy Twórczej w Antoninie.więcej
 

6 marca 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził wykaz podmiotów, które w roku 2020 będą reprezentować Wielkopolskę podczas międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, odbywających się poza granicami Polski. Ambasadorami Wielkopolskiej Kultury będą: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie; Udział Grupy Mażoretek VENA w Mistrzostwach Świata Mażoretek "World Association of Majorette - Sport and Twirling" w miejscowości Crikvenica (Chorwacja). Wroniecki Ośrodek Kultury; Prezentacje polskich tańców i przyśpiewek narodowych przez Zespół Folklorystyczny Marynia podczas Światowego Dziecięcego więcej
 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie pn. Ambasador Wielkopolskiej Kultury!!!więcej
 

30 maja 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej. Komisja Konkursowa zarekomendowała nagrodzenie aż czterech spośród pięciu nadesłanych prac.więcej
 

Bardzo Młoda Kultura: Wielkopolska! to trzyletni program, który swym zasięgiem obejmuje całe województwo Wielkopolskie. Operatorem programu w Wielkopolsce jest Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.więcej
 

W maju 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na koncepcję programowo-organizacyjną instytucji kultury działającej w zespole pałacowo-parkowym w Winnej Górze. Do konkursu zgłoszono pięć opracowań – żadne z nich nie spełniło oczekiwań jego organizatora; w związku z tym, podczas posiedzenia 13 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego postanowił nie przyznawać nagród określonych w Regulaminie konkursu; jednocześnie podjął decyzję o zaproponowaniu autorom trzech najwyżej punktowanych prac zakupienia od nich praw do więcej
 

Praca organiczna w Wielkopolsce, ludzie z nią związani lub jej dzisiejsze implementacje. Napisz reportaż (lub szkic reportażu) i wygraj udział w projekcie. Na 15 autorów najlepszych reportaży lub szkiców czekają 4-dniowe warsztaty w Pałacu Radziwiłłów w Antoninie, pod okiem znakomitych nauczycieli: Marcina Kąckiego, Przemysława Semczuka i Piotra Bojarskiego, miesięczna praca zdalna z przydzielonym nauczycielem, redakcja oraz korekta reportażu. Najlepsze reportaże zostaną wydane drukiem.więcej
 

6 czerwca 2019 Zarząd Województwa zatwierdził wykaz podmiotów, które w roku 2019 będą reprezentować Wielkopolskę podczas międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, odbywających się poza granicami Polski.więcej
 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji Wielkopolskiego Szlaku Pracy Organicznej, który w zamyśle ma być szlakiem kulturowym. Ma on edukować, służyć ruchowi turystycznemu i popularyzacji dziedzictwa kulturowego Wielkopolski.więcej
 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie na koncepcję programowo-organizacyjną instytucji kultury działającej w zespole pałacowo-parkowym w Winnej Górze. W konkursie mogą uczestniczyć: osoby fizyczne, osoby prawne oraz zespoły autorskie tworzone przez te podmioty. Organizator konkursu przewiduje przyznanie laureatom konkursu nagród pieniężnych – łączna pula nagród wynosi 60.000 zł. Prace konkursowe przyjmujemy do piątku 12 lipca 2019 r. Szczegóły dotyczące konkursu – regulamin oraz załączniki do niego, znajdą Państwo poniżej. więcej
 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie pn. Ambasador Wielkopolskiej Kultury!!!więcej
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach więcej
 

Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), informuję o przystąpieniu do konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie nadania statutu Orkiestrze Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu. W konsultacjach mogą brać udział, w zakresie swojej działalności statutowej nw. podmioty: Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego; Organizacje pozarządowe oraz więcej
 

Od 16 czerwca Polski Teatr Tańca startuje z programem partnerskim w ramach Malta Festival Poznań 2018, prezentując propozycje repertuarowe, które miały swoje premiery w ramach Roku Guślarzy 2017 i Roku Bogów 2018 w Polskim Teatrze Tańca.więcej
 

Z okazji 100-lecia Powstania Wielkopolskiego każdego dnia podczas Poznań Air Show widzowie zobaczą pokazy lotnicze, dedykowane powstańcom. Samorząd Województwa Wielkopolskiego z inicjatywy marszałka Marka Woźniaka jest partnerem wydarzenia. Oprócz widowiskowych lotów, usłyszymy sporo o historii i polskim lotnictwie, którego początki sięgają właśnie Powstania Wielkopolskiego. Warto wiedzieć, że powstańcy zdobyli około 300 samolotów różnych typów i był to największy łup wojenny Wojska Polskiego. To wielkie święto lotnictwa, które organizują Międzynarodowe Targi Poznańskie. Imprezy więcej
 

Zapraszamy do udziału w konkursie na mikrodotacje „SIŁA WSPÓŁPRACY” organizowanym przez Centrum Praktyk Edukacyjnych na przedsięwzięcia z zakresu edukacji i animacji kulturowej oraz rewitalizacji społecznej.więcej
 

« Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 50 Następny »