trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacje dla klientów biura MEDITERRANEUM Sp. z o.o.

  12.07.2019 r. wpłynęło oświadczenie biura podróży MEDITERRANEUM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, NIP 7780045328 , wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 001z, iż z powodu niewypłacalności Spółka nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z podróżnymi oraz zapewnić pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju lub zapewnić podróżnym zwrotu wpłat lub ich części wniesionych przez podróżnych tytułem zapłaty za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane.

  Spółka posiada gwarancję ubezpieczeniową w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych nr M 514783, zawartą z firmą SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, opiewającą na kwotę 1 260 000,00 zł.

  Wszelkie roszczenia należy złożyć poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej www.signal-iduna.pl w zakładce „Strefa Klienta”.

  Do formularza roszczenia należy dołączyć następujące dokumenty:

  • kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  • dowód wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych.

  Osoby, które nie są w stanie wysłać zgłoszenia w sposób elektroniczny proszone są o wydruk poniższego formularza wraz z ww. dokumentami.

   

  Komplet dokumentów w wersji papierowej należy wysyłać WYŁĄCZNIE na adres:

  SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
  ul. Przyokopowa 31
  01-208 Warszawa

   

  Wysłanie dokumentów na inny niż ww. adres spowoduje wydłużenie procedury zwrotu środków.

  Uprawnieni do składania roszczeń są:

  • poszkodowani Podróżni,
  • agenci (należy dołączyć pełnomocnictwo od Podróżnego).

  Roszczenie może złożyć:

  • osoba/firma, która zawarła umowę w imieniu swoim i/lub pozostałych osób z umowy,
  • każdy Podróżny z umowy we własnym imieniu.

  W przypadku dodatkowych pytań firma ubezpieczeniowa jest do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:
  +48 22 50 56 506 lub 0 801 120 120
  Dni/godziny pracy infolinii: poniedziałek- sobota, godz. 8.00- 20.00