Gospodarka


Inwestujemy w inwestora
Wielkopolska położona w zachodnio-centralnej części Polski zajmuje obszar 30 tys. km2 i jest drugim co do wielkości, fabryka solarisspośród szesnastu, regionem kraju. Zamieszkuje w nim 3,4 mln mieszkańców. Wielkopolska utrzymuje zasłużony status regionu o wysokim zainteresowaniu inwestorów – zarówno zagranicznych jak i krajowych. Główne atuty przyciągające projekty inwestycyjne to: doskonała lokalizacja, stabilna i dobrze rozwinięta gospodarka, bogate zaplecze instytucjonalne i okołobiznesowe oraz – co może najważniejsze – wysoko wykwalifikowana i zróżnicowana pod względem umiejętności kadra pracownicza. Powiązanie nauki, gospodarki i samorządu stwarza dogodne warunki dla przedsiębiorczości opartej na wiedzy i innowacjach. Udzielane jest również wsparcie sektorom kreatywnym, które realnie i skutecznie podnoszą konkurencyjność, pomagają kształtować świadomość odbiorców i przestrzeń publiczną.

W gospodarczym krajobrazie regionu obecne są znane światowe i europejskie firmy, które inwestują w sektor spożywczy, chemiczny i farmaceutyczny, środków transportu oraz maszyn i urządzeń. Znaczące są także inwestycjefabryka unilever zagraniczne w sektor finansowy oraz w handel. Coraz częściej na inwestycje w Wielkopolsce decydują się firmy z sektora Business Process Outsourcing. W województwie zainwestował między innymi kapitał niemiecki, francuski, amerykański, japoński, irlandzki, angielski. 

W Wielkopolsce ponad 560 hektarów gruntów objętych jest Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi, na obszarze których stosuje się proinwestycyjne instrumenty polityki finansowej, na przykład: obniżenie stawek podatków lokalnych, wprowadzenie dla inwestorów 5-letniego całkowitego zwolnienia z podatku od nieruchomości. Warto wspomnieć też o inicjatywie, jaką są klastry działające w Wielkopolsce w branżach: lotniczej, automatyki przemysłowej, grzewczej, turystycznej, informatycznej i teleinformatycznej, poligraficznej i reklamowej, spożywczej i biotechnologicznej. W ramach wsparcia udzielanego klastrom przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, organizowane są tematyczne spotkania warsztatowe pogłębiające współpracę pomiędzy członkami Inicjatywy Klastrowej i samym klastrem, spotkania zacieśniające współpracę z oferentami wiedzy, podnoszące innowacyjność powiązania wraz ze wzrostem dyfuzji wiedzy i technologii, a także przygotowywane są opracowania i analizy na rzecz wzrostu konkurencyjności danego powiązania sieciowego. Obecność w klastrze oznacza możliwość bezpośredniego współkształtowania środowiska, w którym prowadzą działalność. Daje też szansę na zgodne dopasowanie lokalnego otoczenia do potrzeb zgłaszanych przez podmioty i gwarantuje większą stabilność oraz przewidywalność warunków działania.

uniwersytet medyczny stomatologiaRozpoczynający działalność w regionie mogą liczyć na wsparcie, zaczynając od dotacji, poprzez szeroki wachlarz instrumentów finansowych po pomoc przy lokowaniu i rozwijaniu nowych inwestycji tworzących miejsca pracy. Władze województwa podjęły szereg działań mających na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez sprzyjanie powstawaniu i rozwojowi innowacyjnych firm i technologii oraz komercjalizacji wyników badawczych.

Mieszkańcy naszego regionu chętnie sięgają po nowoczesne technologie, rozwijają się z pasją kreując codzienność i z ciekawością tworzą przyszłość. Wielkopolska postrzegana do tej pory przez pryzmat takich cech jaki rzetelność, pracowitość, ale i pewien rodzaj zachowawczości, zaczęła być postrzegana jako region ludzi niezwykle kreatywnych i otwartych.

Bardzo dobrze rozwinięty w Wielkopolsce sektor meblowy, rolno-spożywczy czy IT stawia na innowacyjność. Ułatwiamy nawiązywanie kontaktów z największymi autorytetami i ekspertami w dziedzinie nowoczesnych technologii i designu, co pozwala przenosić zdobyte przez przedsiębiorców doświadczenia na grunt rodzimej firmy. Wielkopolskie przedsiębiorstwa, także te z sektora MŚP, otwierają się na nasze działania, zdając sobie sprawę, że o ich ekonomicznym sukcesie stanowić będzie w niedalekiej przyszłości wzornictwo przemysłowe. W regionie mamy bardzo dobrze wykształcone kadry i pragniemy dać tym ludziom umiejętności oraz narzędzia, aby mogli rozwijać własne firmy. Dzięki podejmowanym działaniom, na przykład organizacji Światowych Dni Innowacji pokazujemy najlepsze regionalne i międzynarodowe przykłady w obszarze kultury innowacji.

pdf    drukuj    drukuj