trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacja dla gmin z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - zgodnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

   

  Od roku 2019 sprawozdania należy przedkładać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu JAP BDO.

   

  KONTAKT:

  Maciej Borowczyk (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, obornicki, pilski)
  tel.: 61 626 64 24
  e-mail: maciej.borowczyk@umww.pl

   

  Karolina Górczak (powiaty; leszczyński, wągrowiecki, wrzesiński, podmioty spoza województwa)
  tel.: 61 626 64 50
  e-mail: karolina.gorczak@umww.pl

   

  Małgorzata Hain – Kotowska (powiaty: kolski, pleszewski, rawicki, śremski)
  tel.: 61 626 64 66
  e-mail:malgorzata.hain@umww.pl

   

  Joanna Halamunda (powiat poznański)
  tel.: 61 626 64 59
  e-mail: joanna.halamunda@umww.pl

   

  Justyna Kliber (powiaty: kępiński, koniński, wolsztyński)
  tel. 61 626 64 91
  e-mail: justyna.kliber@umww.pl

   

  Lidia Lipska (powiaty: kaliski, m. Kalisz, m. Konin, m. Leszno)
  tel.: 61 626 64 40
  e-mail: lidia.lipska@umww.pl

   

  Jakub Müller (m. Poznań)
  tel.: 61 626 64 69
  e-mail: jakub.muller@umww.pl

   

  Katarzyna Jażdżewska (powiaty: gostyński, krotoszyński, międzychodzki, nowotomyski)
  tel. 61 626 64 39
  e-mail: katarzyna.jazdzewska@umww.pl

   

  Paulina Grams (powiaty: grodziski, jarociński, ostrzeszowski, średzki)
  tel. 61 626 75 27)
  e-mail: paulina.grams@umww.pl

   

  Magdalena Siejak (powiaty: ostrowski, turecki, złotowski)
  tel.: 61 626 64 47
  e-mail: magdalena.siejak@umww.pl

   

  Aneta Sobczak (powiaty: gnieźnieński, kościański, słupecki, szamotulski)
  tel. 61 626 64 33
  e-mail:aneta.sobczak@umww.pl