trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

  Data urodzenia:Ewa Panowicz
  31.01.1973

  Klub Radnych:
  Platforma Obywatelska

  Funkcje pełnione w Sejmiku:

  • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – przewodnicząca

  Doświadczenie samorządowe/parlamentarne:

  Brak

  Doświadczenie zawodowe:

  • absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , na wydziale Prawa i Administracji, kierunek : Prawo,
  • od 2013r. radca prawny, członek Okręgowej Izby radców Prawnych w Poznaniu,
  • dodatkowo ukończyłam w 2003r. studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, wydział : Zarządzanie i Informatyka, specjalność : Menedżerskie Studium Podyplomowe.

  Radca Prawny

  • od 1999 r. do 2016r. pracowałam w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie na stanowisku Kierownika Działu organizacjno-prawnego i informatyki,
  • zajmowałam się sprawami przygotowywania, opracowywania i wdrażania form organizacyjnych, obsługą administracyjno-biurową posiedzeń władz Spółki, narad, konferencji, opracowywaniem projektów wewnątrzzakładowych aktów normatywnych, instrukcji, regulaminów i innych dokumentacji organizacyjnych , regulujących tok pracy Spółki. Prowadziłam też obsługę prawną Spółki,
  • dodatkowo od 2004r. byłam Pełnomocnikiem Zarządu MPEC Sp. z o.o. ds. jakości ( prowadzenie i nadzór nad systemem zarządzania jakości w MPEC Leszno zgodnie z ISO 9001:2008),
  • wcześniej w latach 1997-1999 pracowałam w spółce RAWIBOX S.A. w Rawiczu na stanowisku Doradcy prawnego. Do zakresu moich obowiązków służbowych należała obsługa prawna całej Spółki, obrót akcjami Spółki, konstruowanie umów handlowych,
  • w latach 1996-1997 zdobywałam doświadczenie w Kancelarii prawniczej Piotra Wawrzyniaka w Lesznie, na stanowisku asystentki. Prowadziłam obsługę administracyjną biura i spraw merytorycznych zlecanych przez pracodawcę , z zakresu prawa handlowego, cywilnego i obrotu wierzytelnościami.

  Działalność charytatywna

  • jestem członkiem Lions Club Leszno 2000 ; pełnię funkcję członka Komisjii Rewizyjnej,

  Zainteresowania:

  • sport, kino skandynawskie, Australia

  Strona www/profil na facebook: