Ewa Panowicz


Panowicz Ewa

powrót

Data urodzenia:
31.01.1973

Klub Radnych:
Koalicja Obywatelska

 

 

Funkcje pełnione w Sejmiku:

 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – przewodnicząca

Doświadczenie samorządowe/parlamentarne:

Brak

Doświadczenie zawodowe:

 • absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , na wydziale Prawa i Administracji, kierunek : Prawo,
 • od 2013r. radca prawny, członek Okręgowej Izby radców Prawnych w Poznaniu,
 • dodatkowo ukończyłam w 2003r. studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, wydział : Zarządzanie i Informatyka, specjalność : Menedżerskie Studium Podyplomowe.

Radca Prawny

 • od 1999 r. do 2016r. pracowałam w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie na stanowisku Kierownika Działu organizacjno-prawnego i informatyki,
 • zajmowałam się sprawami przygotowywania, opracowywania i wdrażania form organizacyjnych, obsługą administracyjno-biurową posiedzeń władz Spółki, narad, konferencji, opracowywaniem projektów wewnątrzzakładowych aktów normatywnych, instrukcji, regulaminów i innych dokumentacji organizacyjnych , regulujących tok pracy Spółki. Prowadziłam też obsługę prawną Spółki,
 • dodatkowo od 2004r. byłam Pełnomocnikiem Zarządu MPEC Sp. z o.o. ds. jakości ( prowadzenie i nadzór nad systemem zarządzania jakości w MPEC Leszno zgodnie z ISO 9001:2008),
 • wcześniej w latach 1997-1999 pracowałam w spółce RAWIBOX S.A. w Rawiczu na stanowisku Doradcy prawnego. Do zakresu moich obowiązków służbowych należała obsługa prawna całej Spółki, obrót akcjami Spółki, konstruowanie umów handlowych,
 • w latach 1996-1997 zdobywałam doświadczenie w Kancelarii prawniczej Piotra Wawrzyniaka w Lesznie, na stanowisku asystentki. Prowadziłam obsługę administracyjną biura i spraw merytorycznych zlecanych przez pracodawcę , z zakresu prawa handlowego, cywilnego i obrotu wierzytelnościami.

Działalność charytatywna

 • jestem członkiem Lions Club Leszno 2000 ; pełnię funkcję członka Komisjii Rewizyjnej,
 • działam również jako członek Stowarzyszenia in. Andrzeja Krzyckiego w Krzycku.

Zainteresowania:

 • sport, kino skandynawskie, Australia

Strona www/profil na facebook:

www.radcaprawnyleszno.pl

pdf    drukuj    drukuj