trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

"eSzkoła – Moja Wielkopolska"

  Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności Europejski Fundusz Społeczny

  „eSzkoła – Moja Wielkopolska" to projekt, który Województwo Wielkopolskie realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt realizowany jest od 1 lipca 2011 roku do 31 października 2014 roku w trzech rocznych edycjach. Jego całkowita wartość to 28 528 260,50 złotych. Swoimi działaniami obejmuje 105 szkół województwa wielkopolskiego, w tym 70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących wybranych w porozumieniu ze starostami, wójtami i burmistrzami. Województwo Wielkopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej.

  „eSzkoła – Moja Wielkopolska" to innowacyjny projekt edukacyjny, którego głównym celem jest wdrożenie do 2014 roku w szkołach województwa wielkopolskiego nauki metodą projektu i korzystania na lekcjach z nowoczesnego sprzętu, m.in. tabletów, tablic interaktywnych i komputerów. Dzięki połączeniu szkół za pomocą jednej sieci internetowej powstał Wielkopolski Grid Edukacyjny – centrum wymiany doświadczeń oraz wiedzy między uczniami i nauczycielami.

  „eSzkoła" to jednocześnie konkurs na najlepszy projekt matematyczno-przyrodniczy. Co roku uczniowie sami ustalają jego temat i pracują nad nim podczas zajęć pozalekcyjnych. Tematy mogą być dowolne - od skonstruowania samochodu po wykonanie pracy o sieciach naukowych – wszystko zależy od pomysłowości uczniów.

  W ramach projektu uczniowie biorą udział także w grze „Globtroter: poznaj Wielkopolskę". Przez miesiąc wirtualnie odwiedzają wszystkie powiaty naszego województwa i odpowiadają na pytania z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Zagadki są tak skonstruowane, aby dotyczyły zarówno wiedzy z zakresu regionu, jak i projektów uczniowskich. Podczas gali rozgrywany jest finał „Globtrotera". Dziesięcioro uczniów staje w szranki o tytuł najlepszego gracza, a odpowiedzi na pytania udzielają za pomocą tabletów. Zmagania graczy na żywo śledzą wszyscy zaproszeni goście.

  Projekt wpisuje się w realizowaną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Regionalną Strategię Innowacji na lata 2010 – 2020. Zakłada ona m.in. tworzenie programów edukacyjnych, które będą promować wśród młodzieży przedsiębiorczość i kreatywność. Konsekwencją wdrożenia w życie projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska" ma być m.in. zmiana sposobu nauczania w szkole z promującego posłuszeństwo i naśladownictwo, na kształtujący oryginalność i samodzielność wśród uczniów. „eSzkoła" pozwala na odejście od biernego przyswajania informacji na rzecz czynnego poszukiwania wiedzy. Łączy uczniów i nauczycieli w drodze do osiągnięcia wspólnych celów. Dzięki wsparciu partnerów – UAM w Poznaniu oraz OFEK - którzy zapewnią projektowi pomoc naukową i wiedzę we wprowadzaniu nowoczesnych technologii, ma on szansę nie tylko udoskonalić system edukacji w Wielkopolsce, ale także uczynić nasz region wzorcowym w podejściu do nauczania w kraju.   

  Więcej informacji na stronie internetowej: www.eszkola-wielkopolska.pl.

  Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:
  www.efs.gov.pl
  www.nauka.gov.pl/finansowanie/fundusze-europejskie/
  http://europa.eu/index_pl.htm
  http://pokl.parp.gov.pl/

   

  współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego