EFS


EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Europejski Fundusz Społeczny (EFS), utworzony w 1957 r. na podstawie Traktatu  o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, to jeden z funduszy strukturalnych UE. Został stworzony, by redukować różnice w zamożności i jakości życia we wszystkich państwach członkowskich i regionach UE. Zajmuje się następującymi dziedzinami:

  • promocją aktywnej polityki rynku pracy mającą na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu;
  • rozwojem przedsiębiorczości;
  • przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia społecznego;
  • doskonaleniem kadr gospodarki;
  • kształceniem ustawicznym.

Europejski Fundusz Społeczny w regionie wdrażany jest poprzez dwa programy:

  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)
  • Wielkopolski Regionalny Program Opreacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)

Więcej informacji:

www.power.gov.pl

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Główny Punkt Informacyjny Funduszy  Europejskich w województwie wielkopolskim:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
ul. Szyperska 14
tel. 61 626 61 90/92/93
e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl
Udzielanie informacji: pn. godz. 7.30 – 18.00; wt-pt godz. 7.30 - 15.30

Punkt kontaktowy EFS - WUP w Poznaniu
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań
tel. 61 846 38 23
e-mail: infoefs@wup.poznan.pl

 

FE-POZIOM-Kolor-RGBUE EFS POZIOM-Kolor

 

 

 

pdf    drukuj    drukuj