trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

E-usługi. Fikcja czy rzeczywistość? - materiały po konferencyjne

  Szanowni Państwo, 30 września br. odbyła się konferencja inaugurująca projekt „e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego", który realizujemy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w konkursie 2/POKL/5.2.1/2013.

  Serdecznie dziękujemy naszym Prelegentom za interesujące wystąpienia oraz Gościom za przybycie i aktywne uczestnictwo w dyskusjach.


   

  Wojciech CellaryProf. dr hab. inż. Wojciech Cellary jest informatykiem, kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W trakcie swojej kariery zawodowej pracował na dziewięciu uczelniach, trzech w kraju i sześciu za granicą, we Francji i Włoszech. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się aktualnie na problematyce elektronicznej administracji, elektronicznego biznesu, elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy, i społeczeństwa informacyjnego. Jest autorem lub współautorem 10 książek, 19 rozdziałów w książkach, 8 redakcji książek i ponad 140 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych oraz wielu artykułów popularnonaukowych i publicystycznych. Był głównym organizatorem 37 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, a ponadto członkiem komitetów programowych ponad 280 konferencji. Był liderem blisko 100 krajowych i międzynarodowych projektów naukowych i wdrożeniowych finansowanych przez przemysł polski, francuski i amerykański, polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. NCBR, NCN oraz Unię Europejską z programów ramowych, w tym projektów zakończonych wdrożeniami na skalę międzynarodową. Był konsultantem wielu ministerstw: Nauki, Edukacji, Łączności, Spraw Wewnętrznych, Administracji i Cyfryzacji oraz Rozwoju Regionalnego: komisji sejmowych i senackich oraz ekspertem Komisji Europejskiej. Jest starszym członkiem IEEE Computer Society. Polskiego Towarzystwa Informatycznego (w latach 1983-1989 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Towarzystwa). Był wieloletnim członkiem Komitetu Informatyki PAN, w latach 2004-2006 był członkiem prezydium Komitetu PAN „Polska w Zjednoczonej Europie", a obecnie jest członkiem Komitetu Prognoz PAN „Polska 2000 Plus". W latach 2010-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, a w latach 2011-2013 był członkiem Rady Infoiinatyzacji przy Ministrze Administracji i Cyfiyzacji Od wielu lat jest członkiem Rady ds. Infoiinatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. W 2011 roku był przewodniczącym Komitetu Programowego 6. Europejskiej Ministerialnej Konferencji i Wystawy "Borderless eGoyernment Sewices for Europeans", która odbyła się w Poznaniu, a która była największą konferencją w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE.

  Chmura w Administracji Publicznej - prezentacja


   

  Marcin Kraska Doktor nauk ekonomicznych Marcin Kraska (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), obecnie Kierownik w Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania.
  Sekretarz Rady Naukowej w Instytucie Logistyki i Magazynowania, ekspert w zakresie badań, rozwoju i zarządzania projektami w obszarze elektronicznej gospodarki (specjalizacja: eAdministracja, eHandel, eFinanse, eIntegracja, projektowanie i tworzenie specyfikacji systemów informatycznych, prace koncepcyjne i wdrożeniowe w zakresie instrumentów wspomagających elektroniczną gospodarkę), bankowości (specjalizacja: metody punktowe) oraz oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Kierownik krajowych i międzynarodowych projektów z obszaru e-gospodarki. Prelegent wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych oraz specjalistycznych seminariów związanych z ICT. Autor i redaktor raportów Elektroniczna Gospodarka w Polsce oraz innych artykułów, opracowań, recenzji i książek z obszaru elektronicznej gospodarki i bankowości.

  Centralny Elektroniczny Katalog Administracji - prezentacja


   

  Maciej KiełbusMaciej Kiełbus – Starszy Konsultant w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpracownik Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych. Redaktor Naczelny Portalu PrawoDlaSamorządu.pl


   

  Prawne aspekty realizacji zadań administracji publicznej za pomocą metod i narzędzi informatycznych w wybranych obszarach jej aktywności - prezentacja


   

  Jacek OrłowskiJacek Orłowski – redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji" branżowego pisma dla informatyków i menedżerów IT sektora publicznego. Przez wiele lat współtworzył magazyn „CHIP". Ma zawodowe doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu sieciami i systemami komputerowymi. Od 1998 r. aktywnie wspiera rozwój usług teleinformatycznych. Inicjator regionalnych konwentów informatyków integrujących środowisko informatyków zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej. Badacz polskiej e-administracji.

   

  Fakty i mity na temat e-Administracji, czyli e-Usługi po polsku - prezentacja


   

  SowinskiRafalRafał Sowiński - Z-ca Kierownika Centrum Elektronicznej Gospodarki Instytutu Logistyki i Magazynowania. Zajmuje się wdrażaniem w polskich urzędach e-usług funkcjonujących w oparciu o platformę ePUAP oraz Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych. Współautor raportów "Elektroniczna Gospodarka w Polsce". Ukończył studia na wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Poznańskiej. Aktywny członek stowarzyszenia Project Management Institute.

   

   

  Udostępnianie eUsług na ePUAP – krok po kroku - prezentacja


   

  Grzegorz FiukGrzegorz Fiuk - Wykształcenie wyższe, Politechnika Szczecińska Wydział Budownictwa i Architektury, Studia MBA "Executive Master of Business Administration in IT". Członek Rady Ekspertów projektów e-PUAP i pl.ID
  Specjalista w dziedzinie wdrażana rozwiązań informatycznych w zakresie społeczeństwa informacyjnego, wspomagających zarządzanie i usprawniające prace administracji publicznej oraz ochrony zdrowia dla zwiększenia skuteczności obsługi interesantów i pacjentów.

  Jak usprawnić realizację zadań administracji publicznej za pomocą metod i narzędzi informatycznych - studium przypadku - prezentacja


   

  Agata FilipowskaDr Agata Filipowska jest adiunktem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Informatyki Ekonomicznej. Pracę doktorską, przygotowywaną w trybie Cotutelle, broniła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (Summa Cum Laude, Nagroda Rektora UEP) oraz na Macquarie University Sydney w Australii. Od roku 2004 uczestniczy w realizacji projektów fundowanych ze środków Programów Ramowych Komisji Europejskiej (ASG, Insemtives, Service Web 3.0, SUPER i USE-ME.GOV) oraz środków krajowych (POIG, NCBiR). W projektach SUPER i Service Web 3.0 Agata Filipowska koordynowała komponenty projektu związane z promocją oraz kontaktem ze środowiskiem gospodarczym.
  Doświadczenie zdobyte przy projektach europejskich zaowocowało zaproszeniem do recenzowania projektów badawczych Komisji Europejskiej. Ponadto, Agata Filipowska jest opiekunem Next Generation Internet Lab, prowadzonego we współpracy z Orange Polska S.A., którego celem jest umożliwienie studentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu tworzenia rozwiązań na urządzenia mobilne, w tym platformę iOS, poprzez uczestnictwo w kursach, seminariach i wielu innych aktywnościach dodatkowych (konkursach, praktykach, studiach przypadków).
  Dr Filipowska jest członkiem komitetów programowych ponad 50 konferencji międzynarodowych. Jest autorką licznych publikacji, w tym w czasopismach.

  e-Usługi? Procesy? A może procesy dla e-Usług? - prezentacja


   

  Maciej Witkowiak

  Projekt „e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego" jako narzędzie pozwalające podnieść jakość administracji publicznej w województwie wielkopolskim i kujawsko-pomorskim - prezentacja

   

  projekt eum