trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Dokumenty stanowiące podstawę do opracowania Programu ochrony środowiska województwa wielkopolskiego do roku 2030

  1. Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (https://bip.umww.pl/292---555---k_91---k_207---strategia-rozwoju-wojewodztwa-wielkopolskiego-do-2030)
  2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego (https://wrpo.wielkopolskie.pl/)
  3. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa wielkopolskiego (https://bip.umww.pl/292---kategoria_domyslna---program-usuwania-azbestu-i-wyrobow-zawierajacych)
  4. Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym (https://bip.umww.pl/292---555---k_91---k_92---informacja-dotyczaca-opracowania-planu-gospodarki-odpadami)
  5. Programy ochrony powietrza (https://www.umww.pl/departamenty_departament-srodowiska_powietrze_programy-ochrony-powietrza)
  6. Program ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej (https://bip.umww.pl/292---555---k_91---k_93---program-ochrony-powietrza-w-zakresie-ozonu-1)
  7. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa wielkopolskiego na lata 2011 – 2023 (https://bip.umww.pl/292---555---kategoria---programy-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla)
  8. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina (https://bip.umww.pl/292---kategoria_domyslna---program-ochrony-srodowiska-przed-halasem)
  9. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna (https://bip.umww.pl/292---555---k_91---k_93---program-ochrony-srodowiska-przed-halasem-dla-1925)