Gabinet Marszałka


Do zadań Gabinetu Marszałka należy bieżąca obsługa protokolarno-organizacyjna Marszałka, prowadzenie obsługi kancelaryjnej związanej m.in. z wnioskami o przyznanie patronatu honorowego Marszałka oraz przystępowanie do Komitetów Honorowych. Do zadań Gabinetu należy również organizacja obchodów świąt państwowych, uroczystości oraz imprez okolicznościowych z udziałem Marszałka.

Departament odpowiedzialny jest za kontakty z mediami, organizuje konferencje prasowe, dba o wizerunek publiczny Marszałka, kreuje politykę promocyjną i medialną Urzędu. Zadaniem Gabinetu jest informowanie mieszkańców regionu o działalności Marszałka, Zarządu Województwa i Urzędu Marszałkowskiego m.in. poprzez przygotowywanie wydawnictw własnych oraz kampanii i akcji informacyjno-promocyjnych.

Gabinet Marszałka współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami w zakresie publicznej działalności Marszałka. Przygotowuje wizyty przedstawicieli Rządu oraz współdziała z przedstawicielami placówek dyplomatyczno-konsularnych. Organizuje współpracę Marszałka z administracją publiczną, rządową, parlamentarzystami, radnymi, instytucjami społeczno-politycznymi, związkami zawodowymi, organami samorządu powiatowego i gminnego, regionalnymi i krajowymi organizacjami samorządowymi.

 

Siedziba Gabinetu:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - piętro VII, część B, pokój 760
tel.: 61 626 66 70
fax: 61 626 66 71
e-mail: gabinet@umww.pl

Dyrektor Gabinetu Marszałka:
Tomasz Grudziak

Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka:
Karolina Wojciechowska

Rzecznik Prasowy:
Anna Parzyńska-Paschke
e-mail: rzecznik@umww.pl; anna.parzynska@umww.pl
tel: 61 626 66 72

 

Struktura organizacyjna:
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

 

pdf    drukuj    drukuj