Programy polityki zdrowotnej


W trosce o zdrowie mieszkańców regionu, Samorząd Województwa Wielkopolskiego kontynuuje finansowanie realizacji zdrowotnych programów profilaktycznych ze środków budżetu województwa. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął do realizacji „Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020" (do pobrania poniżej). Dokument wskazuje założenia polityki zdrowotnej Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia uwzględniając problemy zdrowotne najczęściej występujące w populacji mieszkańców Województwa Wielkopolskiego. W oparciu o ten dokument są finansowane programy profilaktyczne przeznaczone dla mieszkańców Wielkopolski.

Działania na rzecz zapobiegania głównym schorzeniom zdrowotnym dotykającym Wielkopolan (nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia oraz układu oddechowego), zajmują istotne miejsce w polityce zdrowotnej województwa. Założeniem większości podejmowanych programów profilaktycznych jest wykonanie badań w miejscu zamieszkania pacjentów, co umożliwia wyrównanie szans w dostępie do specjalistycznych badań diagnostycznych, szczególnie w przypadku mieszkańców wsi i małych miast Wielkopolski.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, we współpracy z przedstawicielami samorządów lokalnych, zachęca mieszkańców do uczestnictwa w prowadzonych programach, w tym, szczególnie w programie edukacji prozdrowotnej, który stanowi nieodłączny element skutecznej profilaktyki prozdrowotnej. Ma on na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz właściwych postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców Wielkopolski, co w konsekwencji przekłada się na zwiększenie świadomości i odpowiedzialności jednostki za własne zdrowie.

Zachęcamy gminy naszego województwa do współpracy, mieszkańców do udziału w programach.

Szczegółowe informacje o działaniach poniżej.


pdf    drukuj    drukuj