Konkursy


Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programów polityki zdrowotnej

Uchwała Nr 5247/2018 ZWW z dnia 26 kwietnia 2018 r. - pobierz
Załącznik nr 1 Ogłoszenie Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów - pobierz
Załącznik nr 2 Ogłoszenie Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy - pobierz
Załącznik nr 3 Ogłoszenie Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo -płciowego mężczyzn w województwie wielkopolskim - pobierz
Załącznik nr 4 Ogłoszenie Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim (grupa wiekowa 68+) - pobierz
Załącznik nr 5 Ogłoszenie Program profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy-szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) - pobierz
Załącznik nr 6 Ogłoszenie Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego - pobierz
Załącznik nr 7 Formularz ofertowy - pobierz

Program profilakktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy - pobierz
Program profilaktryczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin woj.wielkopolskiego - pobierz
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-płciowego mężczyzn - pobierz
Program profilaktyki nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w woj.wielkopolskim - pobierz
Program profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy-szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych - pobierz
Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów - pobierz
 
Uwaga 1:
W związku ze stwierdzoną omyłką pisarską w tekście załącznika Nr 5 do Uchwały Nr 5247/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programów polityki zdrowotnej  zamieszczonego na stronie internetowej UMWW i BIP Urzędu uprzejmie informujemy, że przedmiotem konkursu jest realizacja w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn.”Program profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy-szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w województwie wielkopolskim”, zamieszczonego na ww. stronach.
 
Uwaga 2:
W związku ze stwierdzoną omyłką pisarską w tekście załącznika Nr 4 do Uchwały Nr 5247/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w 2018 roku realizatorów programów polityki zdrowotnej, zamieszczonego na stronie internetowej UMWW i BIP Urzędu, uprzejmie informujemy, że kwota przeznaczona na realizację „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020” w roku 2018 wynosi 200.000,00 zł
pdf    drukuj    drukuj