Konkursy


Ogłoszenie konkursów ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej w 2020 roku

 

Uchwała Nr 2159/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rozdziału środków finansowych na realizację programów polityki zdrowotnej finansowanych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. - pobierz

Uchwała Nr 1987/2020 ZWW z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursów ofert na wybór realizatorów programów polityki zdrowotnej w 2020 roku - pobierz

Załącznik nr 1 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program psychiatryczny terapeutyczno - rehabilitacyjny połączony z aktywizacja pacjentów” - pobierz
Program - pobierz

Załącznik nr 2 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy” - pobierz
Program - pobierz

Załącznik nr 3 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin województwa wielkopolskiego w latach 2014 - 2020” - pobierz
Program - pobierz

Załącznik nr 4 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki wczesnego wykrywania chorób układu moczowo - płciowego mężczyzn w województwie wielkopolskim w latach 2014 - 2020” - pobierz
Program - pobierz

Załącznik nr 5 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy - szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) podopiecznych placówek opiekuńczo—wychowawczych w województwie wielkopolskim” - pobierz
Program - pobierz

Załącznik nr 6 Formularz ofertowy - pobierz

pdf    drukuj    drukuj