Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020


  • Uchwała nr XXXIX/ 935/ 17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 18 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018 - 2020, stanowiącego część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej
  • Załącznik do Uchwały Nr XXXIX / 935/ 17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 18 grudnia 2017r. - Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018 - 2020

pdf    drukuj    drukuj