Centra Integracji Społecznej


 1. Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2658/2020 z 2.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków (CIS) - pobierz
 2. Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2658/2020 z 2.09.2020 r. w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków (CIS) - pobierz
 3. Wniosek o przyznanie dotacji na pierwsze wyposażenie (CIS) — całość - pobierz
 4. Wniosek o przyznanie dotacji na pierwsze wyposażenie (CIS) — część opisowa bez pkt VI - pobierz
 5. Pkt. VI Wniosku - Kalkulacja przewidywanych kosztów — formularz - pobierz
 6. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych (CIS) — zał. nr 1 do Wniosku - pobierz
 7. Oświadczenie o zapewnieniu wkładu własnego (CIS) — zał. nr 2 do Wniosku - pobierz
 8. Oświadczenie o kwaliflkowalności VAT— zał. nr 3 do Wniosku - pobierz
 9. Oświadczenia w zakresie ustawy o zdrowiu publicznym- zał. nr 4 do Wniosku - pobierz
 10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych- zał. nr 5 do Wniosku - pobierz
 11. Ramowy wzór porozumienia - pobierz
pdf    drukuj    drukuj