Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego


Kompetencje departamentu

Zadaniem Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 jest udział w opracowaniu procedur jego realizacji, w monitorowaniu, w przygotowaniu sprawozdań i prognoz finansowych oraz współpraca w tym zakresie z Departamentem Polityki Regionalnej, Departamentem Kontroli, Departamentem Finansów, Biurem Audytu Wewnętrznego, Biurem Prawnym, Biurem Obsługi Funduszy oraz z innymi Departamentami Urzędu.

Departament wykonuje zadania Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie wdrażania 6. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, 7. Osi Priorytetowej Włączenie Społeczne i 8. Osi Priorytetowej Edukacja.

Kształtuje kompleksową politykę działania w zakresie zarządzania i finansowania projektów w ramach wymienionych Osi Priorytetowych.

 

Siedziba departamentu
al. Niepodległości 18
61-713 Poznań
sekretariat - piętro I, część C, pokój 142
tel.: 61 626 73 00
fax: 61 626 73 01
e-mail: defs.sekretariat@umww.pl

Dyrektor Departamentu
Sylwia Wójcik

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Kamila Orzechowska

Zastępca Dyrektora Departamentu:
Alicja Konatowska

 

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

 

pdf    drukuj    drukuj