Projekty unijne


UE lewa kolor

 

 

 

WRPO 2007-2013 - Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych

Umowa na 22 nowe pociągi dla Wielkopolski!

SPOT 2004-2006 – Zakup 8 sztuk autobusów szynowych przeznaczonych do wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich

Województwo Wielkopolskie, jako ustawowy organizator regionalnych przewozów kolejowych prowadzi systematyczne działania zmierzające do ograniczenia kosztów przewozów, finansowanych w części ze środków publicznych w ramach budżetu Samorządu Województwa.

Program dla Europy Środkowej (CEP)

Projekt „CHAMPIONS - Poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez powiązania transportu lotniczego z transportem publicznym”.

Rozwój publicznego transportu zbiorowego

Projekt własny Samorządu Województwa Wielkopolskiego: „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych” nr RPWP.05.02.02-30-0002/15.

Projekt SUBNODES

Połączenie terenów peryferyjnych w regionach z siecią bazową TEN-T za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych.

Projekt RegiaMobil

 

POIiŚ 2014-2020 Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze PKM

Projekt taborowy Województwa Wielkopolskiego.

pdf    drukuj    drukuj