Departament Transportu


Kompetencje departamentu

Departament jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy związane z komunikacją publiczną o znaczeniu wojewódzkim, w szczególności transport kolejowy i autobusowy. Współpracuje przy opracowaniu projektów Strategii Rozwoju Województwa i programów wojewódzkich w zakresie transportu.

Do zdań departamentu należy przygotowanie opinii w sprawie likwidacji linii kolejowych lub ich części, opracowuje studia i analizy dotyczące nieodpłatnego przejęcia likwidowanej linii kolejowych a także finansowanie inwestycji i kosztów utrzymania linii kolejowych o znaczeniu wojewódzkim. Koordynuje także rozkłady jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym.

koleje wielkopolskie

 

 

 

Przewozy Regionalne

 

 

 

 

 

Siedziba Departamentu:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat - IX piętro, część A, pokój 943
tel.: 61 626 70 00
fax: 61 626 70 01
e-mail: dt.sekretariat@umww.pl

Dyrektor Departamentu:
Henryk Szczefanowicz

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Jan Woźniak

Wydział planowania, budżetu i organizacji
Naczelnik: Andrzej Matuszczak
pokój: 945
e-mail: andrzej.matuszczak@umww.pl
 

Wydział projektów taborowych
Naczelnik: Przemysław Raszewski
pokój: 950
e-mail: przemyslaw.raszewski@umww.pl
 

Wydział transportu kolejowego
Naczelnik: Stanisław Taciak
pokój: 941
e-mail: stanislaw.taciak@umww.pl
 

Wydział transportu autobusowego
Naczelnik Wydziału: Magdalena Szurek
pokój: 941
e-mail:magdalena.szurek@umww.pl

Struktura organizacyjna
Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Regulamin organizacyjny
Schemat organizacyjny

pdf    drukuj    drukuj