Informacja na temat zrealizowanego Programu likwidacji mogilników na terenie województwa wielkopolskiego


Zgodnie z „Programem likwidacji mogilników na terenie województwa wielkopolskiego" od 2002 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego realizował kolejne etapy przedsięwzięcia mającego na celu całkowite usunięcie przeterminowanych środków ochrony roślin zdeponowanych w 26 mogilnikach na terenie województwa.

W ramach I etapu robót, w latach 2002 – 2004 zlikwidowano 13 mogilników (Wagowo, gmina Pobiedziska; Gniezno, gmina Gniezno; Skubarczewo, gmina Orchowo; Hiszpania, gmina Krzymów; Studzieniec, gmina Chodzież; Grabówka, gmina Budzyń; Grabów Wójtostwo, gmina Grabów n. Prosną; Nadziejewo, gmina Środa Wlkp.; Mateuszewo, gmina Śrem; Przybyszów, gmina Kępno; Poznań IOR; Poznań Fort; Zwola, gmina Zaniemyśl) i uzyskano następujący efekt ekologiczny:
- unieszkodliwiono w spalarni odpadów niebezpiecznych 2020,692 Mg brutto przeterminowanych środków ochrony roślin,
- unieszkodliwiono na składowisku odpadów niebezpiecznych 259,56 Mg soli hartowniczych,
- wybrano i unieszkodliwiono na składowisku odpadów niebezpiecznych 3370 m3 skażonej ziemi i gruzu
- zrekultywowano 3,1 ha terenu po zlikwidowanych mogilnikach.
Łączna wartość wykonanych robót w I etapie wyniosła 21 351 882 zł.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Likwidacja 13 sztuk mogilników na terenie województwa wielkopolskiego – etap II" (Franciszkowo, gmina Złotów; Górnica, gmina Trzcianka; Rudki Ostrolesie, gmina Ostroróg; Głażewo, gmina Międzychód; Tarnowo Stare, gmina Czempiń; Młynów, gmina Ostrów Wlkp.; Klotyldzin, gmina Margonin; Piotrkówko, gmina Szamotuły; Lasocice, gmina Święciechowa; Prochy, gmina Wielichowo; Kopanki, gmina Opalenica; Nowa Obra, gmina Wolsztyn; Niedźwiady, gmina Jaraczewo), realizowanego w latach 2006 – 2007 uzyskano następujący efekt ekologiczny:
- unieszkodliwiono w spalarni odpadów niebezpiecznych 2796,170 Mg brutto przeterminowanych środków ochrony roślin,
- wybrano i unieszkodliwiono na składowiskach odpadów niebezpiecznych 4291,078 m3 skażonej ziemi i gruzu,
- zrekultywowano 0,8164 ha terenu po zlikwidowanych mogilnikach.
Łączna wartość robót w II etapie wyniosła 19 093 160 zł.

W roku 2008 zrealizowano III etap likwidacji mogilników, w ramach którego dokończono prace na pięciu mogilnikach objętych II etapem robót (Młynów, gmina Ostrów Wlkp.; Lasocice, gmina Święciechowa; Prochy, gmina Wielichowo; Kopanki, gmina Opalenica; Nowa Obra, gmina Wolsztyn;). Z terenu dwóch mogilników zostały wywiezione pozostałe przeterminowane środki ochrony roślin (Prochy, gmina Wielichowo; Kopanki, gmina Opalenica;), teren wszystkich pięciu mogilników został poddany rekultywacji.
W ramach prac związanych z likwidacją mogilników w III etapie osiągnięto następujący efekt ekologiczny:
- unieszkodliwiono w spalarni odpadów niebezpiecznych 38 Mg brutto przeterminowanych środków ochrony roślin,
- wybrano i unieszkodliwiono na składowisku odpadów niebezpiecznych 4030 m3 skażonej ziemi i gruzu,
- zrekultywowano 1,5 ha terenu po zlikwidowanych mogilnikach.
Łączna wartość wykonanych robót w III etapie wyniosła 3 797 498 zł.

W ostatnim etapie realizacji „Programu likwidacji mogilników na terenie województwa wielkopolskiego" dokończono likwidację mogilnika w miejscowości Niedźwiady gm. Jaraczewo. W ramach prac związanych z likwidacją mogilnika w miejscowości Niedźwiady osiągnięto następujący efekt ekologiczny:
- unieszkodliwiono w spalarni odpadów niebezpiecznych 142 Mg folii i torfu
- wybrano i unieszkodliwiono na składowisku odpadów niebezpiecznych 1490 m3 skażonej ziemi i gruzu
- zrekultywowano 0,68ha terenu po zlikwidowanym mogilniku.
Łączna wartość wykonanych robót w ostatnim etapie wyniosła 2 415 739 zł.

„Program likwidacji mogilników na terenie województwa wielkopolskiego" realizowany w latach 2002 – 2009 przewidywał całkowitą likwidację 26 mogilników, co zostało w pełni wykonane.
Ogółem w ramach „Programu likwidacji mogilników na terenie województwa wielkopolskiego" osiągnięto następujący efekt ekologiczny:
- unieszkodliwiono w spalarni odpadów niebezpiecznych 4 854,862 Mg brutto przeterminowanych środków ochrony roślin
- unieszkodliwiono w spalarni odpadów niebezpiecznych 142 Mg folii i torfu
- unieszkodliwiono na składowisku odpadów niebezpiecznych 259,56 Mg soli hartowniczych
- wybrano i unieszkodliwiono na składowisku odpadów niebezpiecznych 13 181,078m3 skażonej ziemi i gruzu
- zrekultywowano 6,0964 ha ternu po zlikwidowanych mogilnikach.
Łączna wartość robót wykonanych w ramach programu wyniosła 46 658 279 zł.
Program likwidacji mogilników na terenie województwa wielkopolskiego sfinansowany został ze środków funduszy celowych:
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działających na terenie powiatów, w których znajdowały się poszczególne mogilniki.

pdf    drukuj    drukuj