Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska


Podmioty korzystające ze środowiska, które chcą otrzymać zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązków wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, składają do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wniosek.

W celu uzyskania zaświadczenia, należy pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek ze wzorów umieszczonych poniżej strony (Pliki do pobrania).


Za wydanie przedmiotowego zaświadczenia należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Numer rachunku bankowego:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

 

Opłatę skarbową można również wpłacić w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34. Stanowisko poboru opłaty skarbowej znajduje się na parterze.

Procedura wydawania zaświadczeń w sprawach zaległości z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz innych opłat wpłacanych na rachunki bankowe Departamentu Środowiska znajduje się na stronie bip urzędu.


pdf    drukuj    drukuj